Herhuisvesting Stark Hoogeveen – Aanbestedingsnieuws

Herhuisvesting Stark Hoogeveen

De opdrachtgever en te huisvesten organisatie voor het project is STARK. STARK is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Midden-Drenthe, Hoogeveen en De Wolden. Het is een leerwerkbedrijf voor de betreffende gemeenten. Het leerwerkbedrijf van STARK is op dit moment gevestigd aan de Dieselstraat in Hoogeveen. Vanwege het feit dat het huidige pand gedateerd is, verre van energiezuinig is en vanwege diverse wijzigingen in de markt van de arbeidsontwikkeling, is STARK op zoek naar een nieuwe toekomstbestendige huisvesting. De locatie waar de nieuwbouw zal plaatsvinden is op industrieterrein De Wieken aan de Plesmanstraat te Hoogeveen. STARK heeft hier een onbebouwd perceel aangekocht.

De beoogde nieuwbouw (ENG) is momenteel gepland op ca. 6.599 m2 bvo voor een beperkt deel in twee bouwlagen. De hoofdfuncties zijn de zes productie-units, magazijn en expeditie (deze drie maken al ca. 4.800 m2 uit), bedrijfsrestaurant en de
kantoorfunctie. De opdrachtnemers dienen gedurende het realisatietraject op een proactieve manier bij te dragen aan de doorontwikkeling van het ontwerp- en bouwvoorbereiding (bouwteamovereenkomst vanaf start DO) en uiteindelijk de realisatie van de herhuisvesting STARK te Hoogeveen. De Opdrachtgever zal in de definitiefase de architect en adviseurs selecteren waarmee het ontwerpteam wordt gevormd. Met deze adviseurs zal een (gefaseerde) overeenkomst worden aangegaan t/m nazorg. De aannemer en ontwerpend installateur zullen vanaf start DO tezamen met de architect en adviseurs het bouwteam vormen. Het onderhoud na garantie/servicetermijn van uitvoerende partij(en) is vooralsnog geen onderdeel van de opdracht.
Er is door de Aanbestedende Dienst gekozen om de aanbesteding van uitvoerende partijen als volgt te verdelen in twee percelen:
▪ perceel 1 – bouwkundig aannemer;
▪ perceel 2 – werktuigbouwkundig en elektrotechnisch ontwerpend installateur.

De werkzaamheden met betrekking tot het verder medeontwerpen en de realisatie van deze voorzieningen van de herhuisvesting  zullen o.a. bestaan uit:
▪ Bouwkundige werkzaamheden incl. coördinatie (perceel 1);
▪ Terreinwerkzaamheden op eigen kavel (perceel 1);
▪ Elektrotechnische werkzaamheden (perceel 2);
▪ Werktuigbouwkundige werkzaamheden (perceel 2);
▪ Het in bouwteam (mede)ontwerpen de herhuisvesting (perceel 1 en 2).

De gevolgde niet-openbare aanbestedingsprocedure kent twee fasen. In de selectiefase worden alle geïnteresseerde gegadigden in de gelegenheid gesteld een aanvraag tot deelneming in te dienen. Op basis van de ingediende informatie bepaalt de Stark welke gegadigden een uitnodiging tot inschrijving ontvangen. Dit zullen maximaal vijf gegadigden per perceel zijn.

Bron: Tenderned woensdag 16 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/252423

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *