Beheer en doorontwikkeling Magento weshops SURF – Aanbestedingsnieuws

Beheer en doorontwikkeling Magento weshops SURF

SURF  is de werkmaatschappij van de coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingencoöperatie SURF U.A. Het is een samenwerkingsverband van het hoger onderwijs en onderzoek waarin de Nederlandse universiteiten, hogescholen, universitair medische centra, onderzoeksinstellingen en mbo-instellingen gezamenlijk investeren in hoogwaardige ICT-infrastructuur en ICT-innovatie.

Met deze openbare aanbestedingsprocedure heeft Surf behoefte om een overeenkomst te sluiten met één opdrachtnemer die conform de gestelde eisen en wensen invulling en uitvoering kan geven aan het technisch beheer (inclusief hosting) van het webwinkelplatform (Magento 2.x) dat gebruikt wordt voor – onder meer – de SURFspot webshop. De dienstverlening dient te worden uitgevoerd conform de eisen en wensen zoals deze zijn opgenomen in de aanbestedingsdocumenten, zodat de navolgende prestaties opgeleverd kunnen worden:
1.
Operationeel (technisch) beheer van de webwinkelplatform (Magento 2.x) bestaande uit drie shop views op dezelfde database die niet alleen digitale producten uitlevert maar ook gebruik maakt van externe leveranciers voor de uitlevering van (digitale) producten.
2.
Hosting binnen EER van het benodigde platform Magento.
3.
Implementatie/overname op doeltreffende wijze de overgang/verhuizing naar het nieuwe beheer.
4.
Backup en restore van/naar opslag on-site en opslag off-site.
5.
Doorontwikkeling van nieuwe features en/of nieuwe plugins.

De omvang van deze opdracht wordt geschat op €140.000,- per jaar. De totale omvang van de opdracht wordt geschat op €900.000,-  over de gehele looptijd inclusief verlengingen. De af te sluiten overeenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar.  Surf kan de overeenkomst vier maal verlengen, telkens voor een periode van één jaar. Het gehanteerde gunningscriterium om de EMVI te bepalen is de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 

Bron: Tenderned woensdag 16 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/252442

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *