Tijdelijke huisvesting onderwijs Elst (Overbetuwe) – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke huisvesting onderwijs Elst (Overbetuwe)

illustratie: © Gemeente Overbetuwe

De opdracht in deze aanbesteding van de gemeente Overbetuwe betreft het grondwerk inclusief aanleg van fundering, leveren en plaatsen van tijdelijke huisvesting voor het onderbrengen van een voorgezet onderwijs school in Elst. De tijdelijke huisvesting wordt in drie lagen gerealiseerd op het basketbalveld naast VO-school Lyceum. De huisvesting wordt volledig gebruiksklaar opgeleverd volgens het technisch programma van eisen en plattegronden. Niet omschreven werkzaamheden die redelijkerwijs wel nodig zijn voor plaatsing en het gebruik behoren tot de taak van opdrachtnemer. Deze werkzaamheden zijn inbegrepen bij de aanneemsom.
De opdrachtgever verzorgt het volgende:
– Het afvoeren en opslaan van het basketbalveld en omgrenzende hekken.
– Aanvragen van de vergunning.
– Aansluitingen voor elektra, data, water en riool op locatie. Opdrachtnemer sluit deze voorzieningen aan in de meterkast.
– Losse inventaris.
De tijdelijke huisvesting wordt gekocht en komt daarmee in bezit van de gemeente. De gemeente is daarna vrij om de tijdelijke huisvesting elders in te zetten.
De specificatie van de opdracht bestaat uit een pakket van eisen met een knock-out karakter; het niet voldoen of kunnen voldoen aan één van deze eisen leidt automatisch tot uitsluiting van de aanbesteding.
Mocht een geïnteresseerde zich niet kunnen vinden in één of meerdere eisen, dan dient geïnteresseerde dit aan te geven in de nota(‘s) van inlichtingen. Aan de hand daarvan beslist de gemeente Overbetuwe wat voor gevolgen dit heeft voor de aanbesteding. Met het indienen van een inschrijving gaat inschrijver expliciet akkoord met alle eisen. De opdracht betreft geen geclusterde opdracht en is niet verdeeld in percelen. De gunning van de opdracht geschiedt op basis van de economische meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van: Laagste Prijs.
Er is gekozen voor laagste prijs omdat er geen verschillen in de kwaliteit te verwachten zijn. Het gevraagde is in sterke mate gestandaardiseerd. De inhoud van de opdracht is eenduidig vastgelegd in
de opdracht

Bron: Tenderned dinsdag 12 december 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/319493

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 13 december 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *