Skatepark Hoorn – Aanbestedingsnieuws

Skatepark Hoorn

Locatie Skatepark. Foto: © Gemeente Hoorn

In de gemeente Hoorn liggen een aantal skatevoorzieningen. De skatemogelijkheden in de eigen wijk zijn kleinschalig en vooral voor beginners. In het Julianapark is een skatepark (1.200 m2) aanwezig, dat vanwege staat en ligging in 2025 zal worden verwijderd. Het is de ambitie om een nieuw en groter skatepark te realiseren om gebruikers meer mogelijkheden te bieden om te skaten, steppen en bmx-en. Enerzijds laagdrempelig om ruimte te bieden om met deze sporten kennis te maken. Anderzijds met voldoende uitdaging voor de verschillende vaardigheidsniveaus. Het skatepark moet de sociale binding in en rond het Julianapark versterken en daartoe uitnodigen. Met het nieuwe skatepark wordt rekening gehouden met de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Het is aan de inschrijver om te bekijken welke mogelijkheden t.a.v. deze ambitie (en duurzaamheid) in het project verwerkt kunnen worden. Dit dient bij de inschrijving toegelicht te worden.

Het nieuwe skatepark heeft een verhard oppervlak van maximaal 2.000 m2. Dit is inclusief randfaciliteiten, die verharding met zich meebrengen. De grootte van het verharde oppervlak is geen doel op zich.  Het skatepark moet van spuitbeton worden gemaakt. De omliggende verharding moeten worden aangelegd volgens de eisen uit de LIOR paragraaf 5.4.9 punten 10 en 11. In het skatepark moeten de obstakels door de verschillende disciplines en niveaus gebruikt kunnen worden, zonder elkaar te hinderen. Het skatepark moet minimaal de volgende basisobstakels bevatten:
a. Handrail;
b. Bank;
c. Miniramp;
d. Curb;
e. Wembley gap;
f. Hip;
g. (Flat)rail;
h. Quarterpipe;
i. Piramide;
j. Roll in;
k. Box;
l. Flyout;
m. Stair;
n. Hubba;
o. Ledge (flat);
p. Mannypad;
5. De str

Aanleiding voor deze aanbesteding is het besluit van de gemeenteraad om een nieuw skatepark te realiseren in het Julianapark te Hoorn. Het doel van deze aanbesteding is om met één inschrijver een overeenkomst te sluiten voor het ontwerpen en realiseren van een nieuw skatepark. Het is de bedoeling dat voor het einde van 2024 een nieuw skatepark geopend kan worden.  De totale opdracht heeft een begrote waarde van maximaal € 651.000,-. De geplande start van het werk is 1 april 2024. Het werk van de nieuwe locatie wordt uiterlijk 20 december 2024 opgeleverd. Na oplevering gaat de onderhoudstermijn in van twaalf maanden. aanbesteder volgt de nationale openbare procedure.

Bron: Tenderned dinsdag 12 december 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/319708

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 13 december 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *