Tijdelijke huisvesting Edith Stein College Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke huisvesting Edith Stein College Den Haag

Edith Steincollege Foto: Google Streetview

Stichting Lucas Onderwijs heeft het voornemen een overeenkomst te sluiten met betrekking tot de tijdelijke huisvesting (THV) voor het Edith Stein College te Den Haag. Het Edith Stein College biedt voortgezet onderwijs aan leerlingen met ambitie op vwo-, havo- en mavoniveau (vmbo-tl) en aan de Internationale Schakelklas. Het Edith Stein is gevestigd aan het Louis
Couperusplein 33 te Den Haag. Het Edith Stein College wil ca. 400 m2 THV plaatsen in de vorm van tijdelijke huisvesting. De THV moet voor een periode van tien jaar (in geval van verlenging van de huur) gebruikt kunnen worden op deze locatie. De tijdelijke huisvesting wordt bij voorkeur vóór de start van het schooljaar 2023-2024 in gebruik genomen. De opdracht omvat in ieder geval:
• Het compleet ontwerpen, uitwerken, leveren, plaatsen/realiseren, gebruiksklaar opleveren en verhuren van THV, inclusief fundering;
o De bruto oppervlakte bedraagt ca. 400 m² bvo op de eigen kavel van Edith Stein in één bouwlaag;
o De THV voldoet kwalitatief voor ventilatie aan Frisse Scholen klasse B, voor geluid aan Frisse Scholen klasse C, heeft een uitstraling die past bij het huidige schoolgebouw en is gemaakt van robuuste en onderhoudsvrije materialen;
o De installaties moeten ingeregeld en werkend opgeleverd worden inclusief de nodige documenten / verklaringen met revisie bescheiden;
• Het opstellen van het V&G-uitvoeringsplan;
• Het voorbereiden en indienen van een ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning en aanvraag gebruikersvergunning/melding, inclusief alle daarvoor benodigde onderzoeken en rapportages (legeskosten zijn voor rekening opdrachtgever);
• Het voorbereiden, aanvragen en verkrijgen van voor de uitvoering noodzakelijke vergunningen, inclusief de afstemming met de gemeentelijke diensten;
• Het voorbereiden en verzorgen van de benodigde NUTS-aansluitingen;
• Het voorbereiden en uitvoeren van sonderingen en geotechnisch onderzoek (indien benodigd);
• Het maken van een bouwplanning (overall-planning);
• Het organiseren en voeren van een maandelijkse bouwvergadering met gebruikers;
• Het aanleggen van de omliggende terreininrichting op de kavel;
o Het verplaatsen van het basketbalspeelveld (met zo veel mogelijk hergebruik van materialen);
o Het waar nodig aanpassen van bestrating rondom de THV;
o Het zorgen voor het bereikbaar houden van de bestaande bouw en de tijdelijke huisvesting voor onderhoud en in verband met de vluchtroutes.
• De huurperiode zal zestig maanden beslaan, vanaf 15-08-2023 tot en met 15-08-2028 (exacte data zijn afhankelijk van planning winnende inschrijver);
o optioneel zal een verlenging van de huurprijs worden gevraagd voor een periode van twee keer dertig maanden (totaal van 60 maanden). NDR: Dus ook op het Edith Stein College geldt dat 2 x 30 = 60, zegt het voort!
• Na afloop van de huurperiode dient het gebouw door de opdrachtnemer weer te worden verwijderd en het terrein weer in oorspronkelijke staat te worden overgedragen aan de opdrachtgever inclusief het verwijderen van de fundering indien van toepassing en exclusief het verplaatsen van het basketbalspeelveld.

Om ondernemers inzicht te geven in de opdracht is er de gelegenheid om de locatie te bezichtigen op dinsdag 10 januari 2023 van 10.00 tot 11.00 uur. Tijdens deze schouw, die gehouden wordt aan het Louis Couperusplein 33 te Den Haag, zal een rondleiding plaatsvinden op de projectlocatie en bij de aansluitpunten van de nutsvoorzieningen. Van de schouw wordt een verslag gemaakt. Ondernemers mogen aan de schouw met maximaal twee personen per ondernemer deelnemen. Ondernemers worden verzocht om voorafgaand aan de schouw via de berichtenmodule in Tenderned aan te geven welke personen naar de schouw komen. Alle vragen naar aanleiding van de aanbestedingsstukken of de schouw moeten schriftelijk en tijdig worden gesteld via de daarvoor bedoelde communicatiemodule in Tenderned.  Indien ondernemer niet kan voldoen aan het programma van eisen dan kan hierover een vraag worden gesteld met verwijzing naar de betreffende eis en toevoeging van een concreet voorstel voor aanpassing van de betreffende eis. Van de beantwoording van de vragen en overige verstrekte informatie wordt door aanbesteder een geanonimiseerde Nota van Inlichtingen opgemaakt. De aanbesteder heeft het recht om een of meerdere extra vragenronden toe te voegen aan de procedure. Mondelinge toezeggingen hebben geen enkele
rechtsgeldigheid.

Naar verwachting is de definitieve gunning in week 10 van 2023. De opdracht kan direct aansluitend starten. Voor de locatie geldt de volgende projectplanning met de volgende voorkeurstermijnen:
• Oplevering THV: bij voorkeur uiterlijk 15 augustus 2023;
• Ingebruikname THV: bij voorkeur uiterlijk 28 augustus 2023.
De planning is onderdeel van de gunningscriteria. Er wordt de openbare procedure gevolgd en gunning geschiedt op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 15 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/282533

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *