Aannemer bouwkundig Science House – House of Quantum B.V. – Aanbestedingsnieuws

Aannemer bouwkundig Science House – House of Quantum B.V.

Foto: Google Streetview

Stichting Quantum Delta NL (QDNL) is bezig met de realisatie van een House of Quantum op het zuidelijke gedeelte van TU Delft Campus. Dit House of Quantum zal naar verwachting in 2025 worden opgeleverd. Totdat het House of Quantum in gebruik kan worden genomen, wil QDNL een plek bieden aan start-ups en scale-ups op het gebied van quantumtechnologie. Met dat doel heeft House of Quantum B.V. een gebouw aan de Elektronicaweg en een gebouw aan het Delftechpark gehuurd. Het gebouw aan Delftechpark 1-7 ( Science House) in Delft moet gedeeltelijk gesloopt en verbouwd worden om het geschikt te maken voor gebruik van de start-ups en scale-ups. Voor de verbouwing van het Science House is House of Quantum B.V. op zoek naar uitvoerende partijen.

Het gebouw bestaat uit vier bouwlagen en staat momenteel leeg. Het gebouw zal aan de binnenzijde worden leeg gesloopt, wat inhoudt dat de scheidingswanden en bestaande plafonds worden verwijderd. Rondom het gebouw liggen 56 parkeerplaatsen die gesitueerd zijn op eigen terrein. Dit terrein is tijdens de verbouwing te gebruiken als opslagterrein. Daarnaast is er op het terrein een overdekte fietsenstalling aanwezig. Bij deze stalling staat ook de huidige wijktransformator. De opdrachtgever zorgt dat er een nieuwe transformator bijgeplaatst wordt voor de gevraagde capaciteit van het gebouw. Op de begane grond zullen werkruimten gerealiseerd worden waarin “fridges” opgesteld zullen worden. Op de bovenliggende verdiepingen zullen kantoorruimten gerealiseerd worden. Daarnaast zal op de eerste verdieping een ontmoetingsruimte worden gerealiseerd.
De werkzaamheden worden zo snel mogelijk na de definitieve gunning gestart. Het streven is om de bouwwerkzaamheden vóór 1 september 2023 afgerond te hebben.

Bij de aanbestedingsprocedure wordt een overeenkomst tot aanneming van werk aanbesteed. Een concept daarvoor zal te zijner tijd in de gunningfase ter beschikking worden gesteld. De aan te besteden opdracht omvat de renovatie en/of de realisatie van een inbouwpakket van een utiliteitsgebouw met laboratoriumfunctie van ca 2.812 m2 bvo.
Tot de opdracht behoort tevens de coördinatie van de realisatiewerkzaamheden van onder andere:
– de uitvoerende partij voor de E&W-installaties;
– de uitvoerende partij voor de ICT-installatie;
– de uitvoerende partij voor de beveiligingsinstallatie.
Onderdeel van de opdracht is de verplichting een coördinatieovereenkomst uitvoeringsfase te sluiten waarin de coördinatieverplichtingen zijn neergelegd. Een concept daarvan zal te zijner tijd in de gunningfase ter beschikking worden gesteld. Niet tot de opdracht behoort de sloop van gedeelten van het gebouw.

De te volgen aanbestedingsprocedure is de nationale niet-openbare procedure. De aanbestedende dienst zal maximaal vijf gegadigden uitnodigen tot inschrijving. In de gunningfase zal aan de geselecteerde gegadigden de mogelijkheid worden geboden om de locatie te bezichtigen. Het gunningcriterium op grond waarvan wordt bepaald aan welke inschrijver gegund wordt, is ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned donderdag 15 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/282846

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *