Architectenselectie IKC Meeroevers Groningen – Aanbestedingsnieuws

Architectenselectie IKC Meeroevers Groningen

De gemeente Groningen, schoolbestuur VCOG en bureau Meerstad hebben samen de ambitie om met de
nieuwbouwontwikkeling van IKC Meeroevers een uitstekende, zo niet de best mogelijke onderwijshuisvesting te realiseren. Om deze ambitie te kunnen verwezenlijken zijn alle betrokkenen en belanghebbenden uitgedaagd om hun eisen en wensen aan te geven. De hoofdpijlers van deze ambities zijn:
▪ Het onderwijs van de toekomst; gevraagd wordt naar een gebouw dat onderwijs nu en in de toekomst maximaal kan faciliteren. Centrale thema’s zijn ‘ontmoeten, verbinden en ontwikkelen’.
▪ Duurzame stedenbouw en architectuur; gevraagd wordt naar een gebouw dat over zestig jaar nog steeds herkenbaar, goed zichtbaar, markant, toonaangevend en aanpasbaar is en daarmee heel duurzaam moet worden ingestoken.
▪ De school als onderdeel van de wijk; gevraagd wordt naar een ontwerp waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de ruimte en voorzieningen rondom de school (koppelkansen). De school neemt een centrale plaats in de wijk in. Het is een voorziening van en voor de wijk. Een ontmoetingsplek voor kinderen, hun ouders en alle bewoners van Meerstad.

IKC Meeroevers heeft een droom! Zij willen het beste bieden voor de kinderen in Meerstad. Een omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Leren wie ze zijn en hun talenten ontdekken en ontplooien. Leren hoe je je redt in de maatschappij. Hen voldoende handvatten meegeven om op het ‘vaste land’ stevig in je schoenen te staan en goed voorbereid te zijn op wat komen gaat. Zij dagen kinderen uit de regie te pakken over hun eigen ontwikkeling. Iedereen is welkom in IKC Meeroevers. Een flexibel gebouw is ook na schooltijd in te zetten voor andere partijen.

De opgave omvat de werkzaamheden van de architect. De adviseurs constructief, installaties en bouwfysica worden separaat gecontracteerd. Van de architect wordt verlangd dat zij de ontwerpwerkzaamheden coördineert. In een  coördinatieovereenkomst worden onderlinge verplichtingen vastgelegd. De exacte invulling van de voorgenomen opdracht en de voorwaarden waaronder deze worden uitgevoerd worden in de gunningsfase gecommuniceerd. De opgave betreft een nieuwbouw van ca. 3.500 m² BVO en een schoolterrein (ca. 1.500 m2 ). Het ontwerp moet worden afgestemd op het openbaar gebied, o.a. met betrekking tot uitnodigen tot bewegen (van 0-80 jaar), het inrichten van Kiss + Ride en de bereikbaarheid en ontsluiting van de locatie voor auto-, fiets- en voetverkeer.

Opdrachtgever is op zoek naar een architect die een innovatief en duurzaam multifunctioneel gebouw ontwerpt, dat tegen lage kosten is te exploiteren (energie, onderhoud en schoonmaak). Dat architect samen met de installatieadviseur en andere ontwerpers en adviseurs hun kennis inbrengen om te komen tot kosten efficiënte oplossingen. De aanbestedende dienst gaat bij de ontwikkeling en uitvoering van het project uit van een traditionele bouworganisatie. Opdrachtverstrekking zal plaatsvinden op basis van de DNR 2011 eerste herziening, juli 2013 (hierna: ‘DNR’). De conceptovereenkomsten worden verstrekt in de gunningsfase.

De aanbesteding vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure. De aanbestedende dienst beoogt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding één inschrijver te selecteren voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Bron: Tenderned donderdag 15 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/282503

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *