Tijdelijke huisvesting COG-locatie Ede – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke huisvesting COG-locatie Ede

Impressie: © COG

De Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden (COG) is de aanbestedende dienst, is de overkoepelende organisatie van:
– Arentheem Scholengroep: Leerpark Arnhem, Titus Brandsma, Thomas a Kempis
– Het Perron
– Knooppunt Techniek
– ROC A12: Astrum College, Dulon College, Technova College
– Bedrijfsvoering

De aanbestedende dienst verlangt van een opdrachtnemer dat zij het gehele traject, voor tijdelijke huisvesting, verzorgt zoals het aan- en afsluiten van de nutsvoorzieningen, de op- en afbouw en aan- en afvoer van de tijdelijke huisvesting. De bijbehorende voorzieningen zijn onder andere: elektra, verlichting, verwarming, luchtbehandeling, brandmeld- en ontruimingsinstallatie, noodverlichting, toiletgroepen en aansluitende bestrating. Dit betekent dat de gecontracteerde partij het gehele traject dient te verzorgen van levering tot en met oplevering van tijdelijke huisvesting. Deze tijdelijke huisvesting is
nodig om de verbouwing te kunnen realiseren voor het Dulon College in Ede tot een energiezuinige unilocatie en om de studenten en medewerkers gedurende deze periode een tijdelijke ruimte ter beschikking te stellen. Deze tijdelijke huisvesting dient te voldoen aan de voorwaarden, eisen en wensen beschreven in de aanbestedingsdocumenten. Door omstandigheden kan het aantal verlangde units lager uitvallen, echter niet meer dan 10% van het totaal uit te vragen units.

De gestelde uitgangspunten zijn vooral bedoeld voor beeldvorming met betrekking tot de functionaliteiten van de units:
− De units bieden ruimte aan circa 200 medewerkers en 2.000 studenten van het Dulon College. De units zijn geschikt en bruikbaar voor het onderwijs en de daaraan verbonden ondersteuning;
− De units zijn geschikt voor het geven van theorielessen;
− De units zijn geschikt voor werkplekken voor docenten en ondersteunend personeel;
− Het gebouw voldoet aan alle wet- en regelgeving (o.a. bouwbesluit, bouwverordening, ARBO en Programma van Eisen Frisse Scholen 2015);
− De huisvesting is sober en doelmatig.

De tijdelijke huisvesting komt op het terrein van het Dulon College op Bovenbuurtweg 9 te Ede. Het project bestaat uit de plaatsing, verwijdering en huur van units met een oppervlakte van ca 6.000 m² aan de Bovenbuurtweg 9 en + 180 m² bruto vloeroppervlak aan de Zandlaan 29a. Er zal door COG een schouw worden georganiseerd op 6 december 2021 om 10.00 uur. Voor deze schouw dient u zich aan te melden via de berichtenmodule van Tenderned. Bij de schouw mogen niet meer dan twee medewerkers aanwezig zijn en deze dienen vooraf te zijn aangemeld. Indien er bouwwerkzaamheden plaatsvinden dient u zelf te voorzien in: veiligheidshelmen, hesjes en veiligheidsschoenen. Aanmelding voor de schouw kan uiterlijk tot en met donderdag 2 december 2021 via het in de leidraad genoemde e-mailadres. Na deze datum is het niet meer mogelijk om u aan te melden.

Het resultaat van deze openbare aanbesteding is een leveringsovereenkomst met één partij. Het gunningscriterium is ‘laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit’.

Bron: Tenderned zondag 18 november 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/245239

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *