Diensten voor het produceren van podcasts – Belastingdienst – Aanbestedingsnieuws

Diensten voor het produceren van podcasts – Belastingdienst

Foto: pixabay.com

Binnen de Belastingdienst en Douane neemt de vraag naar de inzet van podcasts als intern en extern communicatiemiddel toe en is er geen raamovereenkomst voor dienstverlening rondom de producten van podcasts. Daarom is bij de Concern Directie Communicatie (hierna ‘CDC’) en Douane de behoefte ontstaan aan een raamovereenkomst voor het faciliteren, produceren en
distribueren van podcasts inclusief bijbehorende adviesdiensten.

De scope van deze Opdracht betreft het produceren van podcast inclusief alles wat nodig is om tot oplevering van het product te komen. Dat wil zeggen conceptontwikkeling, het voorbereiden, faciliteren en uitvoeren van opnamen, montage, nabewerking en distributie, maar ook het leveren van adviesdiensten, hosts, muziek/jingles, en video- en fotoregistratie. Het betreft hier podcasts geschikt voor het eigen distributieplatform B-Tube/interne eigen medewerkers en podcasts geschikt voor externe distributieplatformen/externe doelgroepen zoals burgers en bedrijven.
Onder de term ‘podcast’ wordt verstaan:
Een radioprogramma, maar dan beschikbaar gemaakt via internet en niet live. Een podcast kan op aanvraag beluisterd worden.
Een podcast bevat in de basis uitsluitend audio, maar kan optioneel worden opgenomen om ook in beeld beschikbaar te maken.
Onder de gevraagde dienstverlening valt de onderstaande dienstverlening. Deze dient in zijn geheel of modulair te kunnen worden afgenomen.

  • – Conceptontwikkeling
  • – Voorbereiden, faciliteren en uitvoeren van podcastopnames, zowel studio-opnames als thuisopnames;
  • – Video-opnames van podcasts, inclusief montage en nabewerking;
  • – Adviesdiensten, o.a. ten aanzien van onder meer content, distributie (besturingssystemen), luisteroptimalisatie en promotie;
  • – Leveren van hosts;
  • – Externe distributie;
  • – Luister analyses.

Daarnaast dienen alle podcasts digitaal toegankelijk te zijn. Dat wil zeggen dat iedere Nederlander de digitale informatie en diensten van de overheid moet kunnen begrijpen en gebruiken, ook mensen met een tijdelijke of permanente functiebeperking. Zij mogen niet afhankelijk zijn van de hulp van anderen om met de overheid te communiceren. De Belastingdienst richt haar digitale omgeving daarom zo in dat ook deze mensen hierin zelfstandig hun weg kunnen vinden.

De omvang van de opdracht is voor de duur van de raamovereenkomst geraamd op: €570.000,-, exclusief BTW en inclusief indexering. Het doel van de aanbesteding is het sluiten van twee raamovereenkomsten met twee dienstverlener(s). De raamovereenkomsten worden gesloten op het gebied van podcasts voor een periode van twee jaar met tweemaal opties tot verlenging van één jaar. De intentie is om de raamovereenkomsten op 1 januari 2023 van kracht te laten worden.

Bron: Tenderned woensdag 1 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/262830

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *