Tijdelijke fietsbrug Itteren – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke fietsbrug Itteren

Foto: Google Streetview

De gemeente Maastricht zoekt een aannemer voor het ontwerpen en plaatsen van een tijdelijke fietsbrug inclusief het realiseren van twee oplegvoorzieningen op de beide oevers voor de duur van minimaal 5. De huidige fietspadenstructuur aan weerszijden van het Julianakanaal aansluiten op de tijdelijke brug. Tijdens deze vijf jaar moet de brug ook worden onderhouden met mogelijk een verlenging van 5 jaar op het onder houd. De tijdelijke fietsbrug komt te liggen aan de noordzijde van de huidige monumentale brug over het Julianakanaal. De tijdelijke fietsbrug blijft in gebruik tot een nieuw te bouwen brug voor auto’s en fietsers in gebruik genomen is.  De tijdelijke fietsbrug voor fietsers wordt door de gemeente Maastricht en de provincie gefinancierd.

De oude brug is een rijksmonument. Uit studies is gebleken dat het aanleggen van een nieuwe brug op langere termijn goedkoper is dan het renoveren van de bestaande brug. De nieuwe brug wordt breder en komt hoger te liggen dan de huidige brug zodat ook in de toekomst de vierlaags containervaart op het Julianakanaal de brug kan passeren.

Rijksmonumenten geeft over de brug de volgende informatie: Geklonken stalen BOOGBRUG met betonnen rijvloer over het Julianakanaal, 1931-1934. Ontworpen door het Bruggenbureau van Rijkswaterstaat en gerealiseerd in opdracht van Rijkswaterstaat. De Fa. Begemann te Helmond vervaardigde in 1931 de staalconstructie van de brug, aannemer G.B. van Hoek te Maastricht maakte in 1934 de betonnen rijvloer. De brug is gelegen in de wegverbinding tussen het huidige industrieterrein Beatrixhaven en het dorp Itteren. De landhoofden van deze brug zijn begin jarig negentig vernieuwd. Soortgelijke bruggen liggen over het Julianakanaal bij Bunde, Geulle en Obbicht. Omschrijving Geklonken stalen brug met vakwerkboog, als zodanig het oudste voorbeeld van de toepassing van een staalbeton-rijvloer in Nederland (zgn. Verbundträgerconstructie). De brug heeft een overspanning van 76,60 meter, een rijwegbreedte van 5,00 meter met aan weerszijden twee voetpaden van 0,80 meter. Hoogliggers (hart op hart-maat) van 7,00 meter.

De brug over het Julianakanaal aan de Klipperweg is van belang als bijzondere uitdrukking van een economische, bestuurlijk-politieke, technische en typologisch ontwikkeling met een grote innovatieve waarde. Uit architectuurhistorisch oogpunt is de brug van groot belang voor de geschiedenis van de bouwtechniek en vanwege het combineerde gebruik van staal en beton. De brug beschikt over ensemblewaarden, zijnde één van de over het Julianakanaal aangelegde bruggen, is verbonden met de ontwikkeling van de streek en is van importantie voor het aanzien van de streek. De brug is in hoge mate gaaf bewaard gebleven. De brug beschikt bovendien over een grote bouwtechnische en typologische zeldzaamheidswaarde, een en ander in relatie tot de voor Nederland vroege toepassing van de staal-betonconstructie. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Gemeente en Rijkswaterstaat overleggen met de rijksdienst cultureel erfgoed onder welke voorwaarden de brug wel of niet behouden, verplaatst of gesloopt mag worden.

Bron: Tenderned, 15 december 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *