Leende houdt geloof in multifunctioneel Centrum – Aanbestedingsnieuws

Leende houdt geloof in multifunctioneel Centrum

gevelplan Foto: Heeze-Leende

“We geloven dat Leende een toekomstbestendig en levensvatbaar centrum wil behouden/creëren, waar het goed is om te wonen en waar mensen graag verblijven.”, aldus de gemeente Heeze-Leende.

Om dit te realiseren heeft Leende behoefte aan een toekomstbestendige voorziening als kloppend hart van Leende, met ruimte voor ontmoeting, sport, scholing en kindzorg, centraal gelegen in het centrum van Leende. Daarom gaat de gemeente een multifunctionele accommodatie (MFA) realiseren in het centrum van Leende. In deze multifunctionele accommodatie is plaats voor basisschool De Triangel, dagopvang en buitenschoolse opvang door Korein Kinderplein (Kindcentrum) en de Meent (Dorpshuis). De grote zaal in het plan is geschikt voor gymnastiekonderwijs, sport en cultuur.

Of uit de tekst van de tender: Het plan moet ruimte gaan bieden voor onderwijs, sport, kindzorg en ontmoeting, bestaande uit basisschool De Triangel, kinderdagverblijf Korein Kinderplein, een gymzaal, het dorpshuis inclusief foyer en terras, een culturele zaal en vergaderruimtes. Er zijn twee onderdelen: Kindcentrum  1.980 m2 bvo Dorpshuis 1.830 m2 bvo. (AN-Voor wie het niet weet bvo = buitenwerks gemeten vloeroppervlakte, de afkorting is onder studenten ook wel bekend als biertje voor onderweg maar hier niet van toepassing.)

Het Kindcentrum bestaat uit een basisschool, buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf. Het Dorpshuis bestaat uit een foyer, keuken en vergaderzalen. Daarnaast een culturele zaal plus berging. Tenslotte is ook een sportzaal plus berging en kleedruimten voorzien. De volgende elementen behoren niet of niet volledig tot de scope van dit traject:   Los / vast interieur, Buiteninrichting, Uitbreiding infrastructuur.

Op deze aanbesteding zijn vereisten met betrekking tot “Social Return” van toepassing. Deze volgen de Uitvoeringsregels social return voor zover vastgesteld door gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. De aannemer is verplicht om 5% van de aanneemsom (exclusief btw) in te zetten voor “social return” binnen de kaders van de regionale uitvoeringsregels “Social return”. De eerdere eis van ten minste 50% van het in te zetten personeel van de bouwkundige hoofdaannemer in eigen loondienst en ten minste 75% van het in te zetten kaderpersoneel van de bouwkundige hoofdaannemer is in eigen loondienst is vervallen.

Sluitingsdatum voor deze opdracht is 15 januari  2019 00:00, het begin van de werkzaamheden zal eind januari 2019 zijn.

Bron Heezeleende.nl en Tenderned, naar de aanbesteding

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *