Tijdelijke bruggen Boegdreef en Botterweg en verruiming Galjoottocht Almere – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke bruggen Boegdreef en Botterweg en verruiming Galjoottocht Almere

Deze opdracht betreft het opstellen van het ontwerp en de realisatie van twee tijdelijke bruggen in de Galjoottocht ter plaatse van de Botterweg (nr 4.) en Boegdreef (nr. 5b), inclusief de verruiming van het profiel van de watergang nabij de Boegdreef (nr 6.). De gemeente Almere en het Waterschap Zuiderzeeland zijn overeengekomen om een deel van de waterberging voor Almere Poort en Duin te realiseren in de Noorderplassen. Om de waterberging in de Noorderplassen effectief te kunnen inzetten mogen in de Galjoottocht (of Hoge Wetering) geen hydraulische knelpunten voorkomen. Voor de maatregelen dienen de duikers te worden vervangen door een brug. Omdat de ontwikkelingen voor het achterliggende gebied Almere Pampus nog onbekend zijn worden het twee tijdelijke bruggen. Maatregel 6  betreft het verwijden van het profiel. Het verwijden zal gerealiseerd worden door de aanleg van een natuurlijk talud met een helling van 1:5 aan de zuid-oost zijde van de watergang.

De aard en de omvang van de opdracht worden (verder) duidelijk gemaakt en afgebakend in het referentieontwerp. Om verder inzicht te geven in de totale omvang van de opdracht, hieronder een indicatie van de dimensionering van de tijdelijke bruggen:
• Overspanning Botterweg en Boegdreef minimaal 11,00 m i.v.m. de droogloop van de otters, zoals is opgenomen in het referentieontwerp
• Doorvaarthoogte van minimaal 2,50m
• Breedte rijbaan Botterweg: 7,50m en fietspad 4,70m
• Breedte rijbaan Boegdreef (incl. fiets- en voetpad) 11,30m

Voor dit project is er gekozen voor het bouwteam model. Reden hiervoor is dat – in tegenstelling tot de traditionele vorm evenals de geïntegreerde vorm (UAV-gc) – er gezamenlijk wordt gewerkt aan het ontwerp. Het contract voor de uitvoering wordt samen met de aannemer opgesteld, waardoor maximale ruimte wordt gecreëerd om de aannemer zijn inbreng (kennis & kunde) te laten leveren tijdens het opstellen van het ontwerp en vroegtijdig omgevingsmanagement te kunnen toepassen.
Bovendien kan zodoende ook vroegtijdig afstemming over de uitvoering plaats vinden.

De opdrachtgever heeft niet de beschikking over oneindige financiële middelen en heeft daarom een prijsplafond ingesteld. De hoogte van dit bedrag bedraagt €1.500.000, – en geldt voor het gehele project, dit is inclusief de vergoeding voor de bouwteamfase. De betaling van de ontwerpfase geschiedt op basis van inzet en een open begroting. De aannemingssom – de prijs die de opdrachtgever en de aannemer overeenkomen voor de uitvoering van het totale werk.

De opdracht is een gemengde opdracht bestaande uit werken en diensten. Deze procedure heeft betrekking op de aanbesteding van een werk, aangezien de uitvoering van de opdracht financieel gezien het overgrote deel van de opdracht is. De aanbestedingsprocedure betreft de nationale niet-openbare procedure. Een niet-openbare procedure ofwel procedure met voorafgaande selectie is een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt en waarbij eenieder zich als deelnemer kan
aanmelden. In deze procedure is één stap in de selectiefase voorzien en wordt de inschrijffase met maximaal vijf inschrijvers doorlopen. Er wordt gegund op beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned dinsdag 25 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/277185

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *