Tennet: Prijsstijging energie leidt tot meer productie – Aanbestedingsnieuws

Tennet: Prijsstijging energie leidt tot meer productie

Stijgende energieprijzen stimuleren niet alleen meer duurzaam gebruik maar ook de elektriciteitsproductie door kolencentrales, zo signaleert Tennet. Oorzaken zijn volgens de netbeheerder gelegen in de oplopende geopolitieke onzekerheid en het aantrekken van de economische activiteiten na de door het coronabeleid geïnduceerde stagnatie. Door de hogere prijzen wordt het voordeliger om elektriciteit te produceren met kolen dan met gas. De duurdere emissierechten voor CO₂ zijn wel een stimulans voor bedrijven om duurzamer te gaan werken.

Tennet concludeert in zijn marktanalyse, de Annual Market Update 2021 van TenneT verder over de energiemarkt, het volgende:

  • De elektriciteitsprijzen in Europa stijgen vanaf de tweede helft van 2021 uitzonderlijk. Ze hebben een sterke correlatie met de prijzen van gas, kolen en CO₂-emissierechten, die eveneens bovenmatig stijgen.
  • De capaciteit voor hernieuwbare productie uit wind en zon stijgt. De helft van opgesteld vermogen is wind, zon en biomassa. Aan de productiekant is er een toename zichtbaar van 17% voor wind en zon van 24TWh in 2020 naar 28TWh in 2021 op een totaal van 118TWh productie.
  • In Nederland nemen de redispatchvolumes toe als gevolg van congestie. De congestie werd onder meer veroorzaakt door het project voor de opwaardering van een 380kV-verbinding en meer hernieuwbare productie in het Noorden. De kosten daarvan stijgen om twee redenen: 1. hogere volumes en 2. hogere energieprijzen.

In Nederland en Duitsland groeit de hernieuwbare elektriciteitscapaciteit. In Nederland stijgt het opgesteld vermogen van opwek uit zon met 3,6 GW, wind op land met 1,6 GW. De helft van het totaal opgesteld vermogen (46GW) is nu hernieuwbaar (zon, wind of biomassa). Daarnaast is 0,3GW extra vermogen van gascentrales in 2021 de mottenballen gezet (totaal 0,9 GW in mottenballen in 2021). De gecombineerde productie van zonne- en windenergie is met 17% gestegen van 24 TWh in 2020 tot 28 TWh in 2021. Dat is in totaal bijna een kwart van de totale elektriciteitsproductie. De productie uit gasgestookte centrales daalde met 20 TWh ten gevolge van de verschuiving van gas naar kolen. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door 13 TWh afkomstig van de toename van de kolengestookte productie en meestook van biomassa, zonne-energie, windenergie en import.

Door de hoge energieprijzen wordt het voor bedrijven sneller rendabel om processen te verduurzamen en meer hernieuwbare energie te produceren.

“Dat is een extra uitdaging, de ontwikkeling van het elektriciteitsnet moet uiteraard zoveel mogelijk gelijk opgaan met de groeiende vraag naar transport van elektriciteit. Dat is nu niet overal het geval. Om de toenemende congestie beter op te vangen past de Autoriteit Consument en Markt de regelgeving aan door een aanpassing in de netcode. Samen met bedrijven kunnen netbeheerders dan de capaciteit van het bestaande elektriciteitsnet beter benutten en sneller aan nieuwe transportvraag voldoen.”
Maarten Abbenhuis, Chief Operations Officer Tennet

©Rotterdam 2020

Zie verder: Tennet, 13 april 2022
Stijgende energieprijzen stimuleren niet alleen meer duurzaam gebruik maar ook de elektriciteitsproductie door kolencentrales – TenneT

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *