Rijkswaterstaat en Ploegam starten realisatie krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal – Aanbestedingsnieuws

Rijkswaterstaat en Ploegam starten realisatie krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

©Rijkswaterstaat 2022

Rijkswaterstaat en Ploegam gaan starten met het verlagen van kribben en oevers in het Pannerdensch Kanaal. Met de ondertekening van de afspraken voor de realisatie, start een nieuwe fase van het project. Dat berichten Ploegam en Rijkswaterstaat, in een bericht dat naar hun zeggen gedateerd is van 8 april.. Met de ondertekening van de afspraken voor de realisatie, start een nieuwe fase van het project, berichtten hun woordvoerders. .

Het project wordt volgens het 2-fasenproces gedaan. Dit is een innovatieve contractvorm binnen het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’. Bij het 2-fasenproces brengen opdrachtgever en opdrachtnemer samen de risico’s in kaart, voordat afspraken worden vastgelegd over de realisatie. Op 4 december 2020 verscheen een persbericht over de planuitwerking, de eerste fase in dit proces. Rijkswaterstaat werkte toen samen met Ploegam in het DOEN-project Kribbe- en oeververlaging.

De uitvoering is nu.

Over het project meldt Rijkswaterstaat:

Het Pannerdensch Kanaal stroomt niet goed door bij hoogwater. Om de hoogwaterveiligheid te vergroten, verlaagt Rijkswaterstaat een aantal kribben en oevers in het Pannerdensch Kanaal. Hierdoor neemt de kans op overstromingen af in het hele Nederlandse rivierengebied. Wanneer we precies kunnen starten met het (deels) afgraven van de kribben en oevers, is afhankelijk van de waterstand. Het water mag niet te hoog staan, omdat dan niet op de kribben en oevers kan worden gewerkt. Bij een heel lage waterstand kunnen de schepen het materiaal niet aanvoeren dat nodig is voor de werkzaamheden. Naar verwachting starten de werkzaamheden in juni 2022.

in een van de eerdere persberichten was Ploegam preciezer over de doelstellingen van Rijkswaterstaat:

Het gaat dan om de kribben, een soort dammen, die aan de oevers van het Pannerdensch Kanaal liggen. De bedoeling is dat we straks 38 kribben en 5 oevers verlagen, om zo een waterstandsdaling van 5 centimeter op de Boven-Rijn te realiseren. Momenteel is het project in de voorbereidende fase, waarin ontwerpkeuzen gemaakt moeten worden. Een onderdeel daarvan is het maken van een keuze voor de juiste materialen.

en over de moeilijkheid bij het project:

De grote uitdaging is om straks de nieuwe bekleding op de verlaagde krib aan te laten sluiten op de bestaande bekleding van stortsteen. In de tijd dat de huidige kribben zijn opgebouwd, gebeurde dat op verschillende manieren. Aan de buitenkant kun je echter niet zien hoe de krib van binnen is opgebouwd. Natuurlijk zou je alle kribben uit elkaar kunnen halen, maar dat is een onmogelijke én kostbare klus. Een alternatief is te wachten tot de uitvoering, maar dat is te riskant: dan weten we pas tijdens de uitvoering wat we aantreffen en zijn de risico’s te groot.

Opdrachtgever en opdrachtnemer werken vanaf de planuitwerkingsfase (voorheen planstudiefase) intensief samen en komen gezamenlijk tot een ontwerp waarvan beide partijen van mening zijn dat het in de realisatiefase goed uitvoerbaar is. Dit stimuleert niet alleen innovatie, maar geeft ook meer zekerheid over de prijs van het project.

Bron: Ploegam/Rijkswaterstaat 8 april 2022*
NDR
Onze Redactie AN heeft het bericht niet eerder dan 14 april 2021 aangetroffen in de reguliere persberichten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *