Tennet gunt on en offshore converterstations aan Hitachi en General Electric – Aanbestedingsnieuws

Tennet gunt on en offshore converterstations aan Hitachi en General Electric

Op 30 maart maakte Tennet bekend dat het een opdracht voor de aansluiting van windparken heeeft gegund aan Hitachi en GE. TenneT selecteert drie samenwerkingsverbanden bestaande uit Hitachi/Petrofac, GE/SMOP en GE/McDermott die tot en met 2031 acht Nederlandse en drie Duitse 2 GW-netaansluitingssystemen realiseren om grotere hoeveelheden groene elektriciteit van de windparken op de Noordzee aan land te brengen

Met de gunning van de grootste lange termijnovereenkomst van 2 GW HVDC-systemen onderstreept TenneT haar betrokkenheid om de ontwikkeling van het offshore netwerk in Europa te versnellen en zet de hoogspanningsnetbeheerder hiermee de koers uit voor het toekomstige Europese energielandschap.

Innovatieve samenwerking tussen TenneT en leveranciers leidt tot nieuwe wereldwijde marktstandaard voor 2 GW HVDC-systemen, waardoor TenneT’s positie als koploper in de ontwikkeling van offshore-netwerken opnieuw wordt bevestigd en de gezamenlijke ambitie om de Noordzee te ontwikkelen tot Europa’s groene energiecentrale wordt vervuld.

Met 40 gigawatt neemt TenneT bijna twee derde deel voor zijn rekening van de doelstelling om 65GW offshore windenergie aan te sluiten tegen 2030. Deze doelstelling zijn Duitsland, Nederland, Denemarken en België overeengekomen in de Verklaring van Esbjerg van mei 2022 op de Noordzee Energietop. TenneT zal met zijn innovatieve 2GW-programma elk 20 gigawatt (GW) in de Duitse en Nederlandse Noordzee windenergie aansluiten op het elektriciteitsnet en de weg vrijmaken voor onze volgende generatie offshore netaansluitingssystemen. Het 2GW-programma bestaat uit een nieuw gestandaardiseerd platform en een nieuw gecertificeerd kabelsysteem met een hogere transmissiecapaciteit. Het speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling van de energietransitie op zee en zal Europa helpen het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden.

In een samenwerking met Hitachi en Petrofac en consortia van GE/SMOP en GE/McDermott heeft TenneT meerjarige overeenkomsten gesloten om tot en met 2031 acht offshore windparken in Nederland en drie offshore windparken in Duitsland aan te sluiten. Nieuwe verbindingen die in de jaren na 2031 worden gepland, kunnen ook binnen deze overeenkomsten worden afgeroepen. De aangekondigde overeenkomsten hebben betrekking op offshore platforms en onshore stations, inclusief het HVDC-systeem voor de tweerichtingsconversie tussen wissel- en gelijkstroom.

Fragment ©Tennet 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *