Renovatie Hooivaartbrug – RWS – Aanbestedingsnieuws

Renovatie Hooivaartbrug – RWS

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: © RWS

De Oeververbinding Hooivaartbrug laat de Rijksstraatweg kruisen met de vaarweg Nije Pompsleat en bestaat uit één rijbaan met twee rijstroken met aan de westzijde een fiets-voetpad en aan de oostzijde een voetpad. Het gebruik van de brug heeft een belangrijk omslagpunt gekend in 1990 met het beschikbaar zijn van de naastgelegen Rijksweg A32. D.w.z. dat na 1990 de
intensiteit van het verkeer op de brug sterk is afgenomen. Het eigendom en het beheer & onderhoud van de brug vallen nu nog onder Rijkswaterstaat NoordNederland (RWS-NN). De vaarweg Nije Pompsleat waarover de Hooivaartbrug is gelegen is in beheer van de provincie Fryslân. De Rijksstraatweg waar de Hooivaartbrug onderdeel van uitmaakt is nu nog van RWS-NN. Dat is vanaf de T-splitsing vlakbij de Hooivaartbrug tot en met Akkrum. Beheer en onderhoud aan deze weg ligt al bij de
gemeente Heerenveen. Deze weg zal op termijn worden overgedragen van RWS-NN aan de gemeente Heerenveen. De Hooivaartbrug echter voldoet in zijn huidige staat niet aan de vigerende wet- en regelgeving met als gevolg dat de brug voor
overdracht op orde moet zijn.

In de huidige situatie van de Oeververbinding Hooivaartbrug is er o.a. sprake van:

De huidige elektrotechnische installatie inclusief de besturing van het object is zowel technisch als economisch afgeschreven en zal moeten worden vervangen.
 Een twee-richtingen fietspad op val wat onwenselijk en niet toekomstbestendig is;
 Verkeersveiligheid en machineveiligheid (RiBo) geven aanleiding tot verbreding van het fietspad op de brug (val en aanbruggen);
 Tijdens een brugdraai maakt de overbrenging in de hameistijl (rondsel, kettingen, tandheugels, c.a.) erg veel geluid. Dat is een indicatie zijn dat de installatietechnisch einde levensduur is. Mogelijk falen van object. Tevens beknellingsgevaar tussen afsluitboom en kast;
 Storing aanmelding schepen, drukknop aan steiger (zelfbediening) werkt niet meer. De brug wordt daarom lokaal bediend.

De opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten:

  • Werktuigbouw
  • Elektrotechnisch
  • Waterbouw
  • Infra

Alle werkzaamheden volgens de overeenkomst dienen verricht te worden op basis van een projectmanagementsysteem. Dit projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, dient gebaseerd te zijn op een kwaliteitsmanagementsysteem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van de norm
NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig. De aanbesteder heeft het voornemen de opdracht te verlenen in de vorm van een design
& construct contract, met als voorwaarden de UAV-GC 2005. De omvang en reikwijdte van de opdracht en de voorwaarden waaronder de opdracht wordt gerealiseerd worden opgenomen in de basisovereenkomst, de vraagspecificatie, de bijlagen bij de vraagspecificatie, de annexen en overige contractdocumenten.

De inschrijvingsfase verloopt als volgt. De fase vangt aan met een algemene, voor alle ondernemers toegankelijke inlichtingenbijeenkomst op 24 april 2023 om n.t.b. uur te Leeuwarden, locatie n.t.b.. Indien nodig organiseert de aanbesteder aanvullende inlichtingenbijeenkomsten. Eenieder die aanwezig wil zijn bij een inlichtingenbijeenkomst, is verplicht een
presentielijst in te vullen en te ondertekenen. Degene die hier niet aan voldoet, wordt niet toegelaten tot de bijeenkomst. Ondernemers hebben vervolgens de mogelijkheid tot het verzoeken om nadere inlichtingen. Nadere inlichtingen over deze aanbesteding, de contractdocumenten en de overige aanbestedingsstukken kunnen tot uiterlijk 15 mei 2023 worden aangevraagd door middel van de voor het project ingerichte Relatics omgeving. Toegang tot deze omgeving kan tot 15 mei 2023 TenderNed, “berichtenmodule” aangevraagd worden. Het bericht dient voorzien te zijn van het mailadres (ten behoeve van een Relatics account) en NAW gegevens van de ondernemer.
Vervolgens dienen de ondernemers een inschrijving in. De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke opdrachtverlening vindt plaats op grond van het gunningscriterium ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving met de laagste prijs.

NDR: Met Relatics werpt volgens Aanbestedingsnieuws aanbesteder een extra barrière op voor gegadigden.

Bron: Tenderned vrijdag 31 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/293388

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 3 april 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *