TenderNed wijzigt door Uniform Europees Aanbestedingsdocument. – Aanbestedingsnieuws

TenderNed wijzigt door Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

Europese aankondigingen krijgen een nummer van de uitgever van het Europese PublicatieBlad (PB). Dit PB-nummer wordt vanaf nu ook op de samenvattingspagina van een Europese aankondiging op TenderNed weergegeven.

Dit is bijvoorbeeld handig als een aanbestedende dienst het PBnummer ook wil opnemen in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Voorwaarde is dus wel, dat de aanbestedende dienst het UEA pas opstelt en publiceert, nadat de aankondiging van de opdracht op TED is gepubliceerd.

De kans op foutmeldingen bij het opslaan van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is beperkt. Het opslaan van het UEA gaf foutmeldingen bij het gebruik van bepaalde leestekens (bijv. &) in de UEA-module. De reeks met vreemde tekens die gebruikt kunnen worden is uitgebreid.

De UEA-module van TenderNed is vanaf 29 oktober ook beschikbaar voor de Tsenders.

Op het aankondigingenplatform worden openstaande aanbestedingen getoond met een groen bolletje. Gesloten aanbestedingen worden getoond met een rood bolletje. Deze rode en groene bolletjes werden niet altijd correct bijgewerkt in geval van een vroegtijdige beëindiging of een rectificatie van de aanbesteding. Dat is nu hersteld.

Bij een niet-openbare procedure is het weer mogelijk de gestelde en beantwoorde vragen uit de aanmeldfase in te zien, zodra de inUEAschrijffase is gestart. Eerder was dit niet mogelijk.

Daarnaast zijn nog 10 kleine bugs opgelost.

Bron: TenderNed Verbeteringen, 29 oktober 2016
https://www.tenderned.nl/sites/default/files//Verbeteringen%20TenderNed%2029%20oktober%202016_1.pdf

tenderned

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *