TenderNed: Steeds meer marktconsultaties – Aanbestedingsnieuws

TenderNed: Steeds meer marktconsultaties

TenderNed bericht dat het aantal marktconsultaties de afgelopen 7 jaar flink is toegenomen. Flink is van 175 in 2014 naar 1119 in 2021.
Kunstmarkt Rembrandtplein ©Zaz 2022

Niet verwonderlijk volgens 3a3 Consultancy, uitgever van Aanbestedingsnieuws. Veel tekortkomingen van het niet-onderhandelen met de markt zijn te ondervangen, door met marktpartijen te praten en dat is eigenlijk alleen procedureel vormgegeven in die marktconsultatie. Daarnaast werden eerdere marktconsultaties gewoon niet bijgehouden, toen mensen nog weleens de telefoon ter hand namen, om met elkaar te spreken.

Gelukkig geeft PIANOo ook in een notendop aan wat dat dan is, een marktconsultatie definitie mankeert altijd en de wetgeving gaat er niet over want als dat wel zo was dan zat het weer vol met specifiek bij koop onmogelijk op te volgen in de praktijk blijkbaar Maoïstische beginselen van gelijkheid en non-discriminatie.

Het ligt dus nogal diplomatiek gevoelig hoe je het benoemt en op het Ministerie zijn ze alle dagen bezig met 40 man tegelijk hoe je dat dan in een zin moet definiëren. Hier is over nagedacht.

PIANOo:

Een aanbestedende dienst kan via een marktconsultatie verschillende belangstellende partijen raadplegen over een voorgenomen opdracht. Met de opgedane kennis kan de aanbestedende dienst de daadwerkelijke opdracht scherper formuleren en toetsen op haalbaarheid. Dat is niet het enige. Oplossingsrichtingen of ideeën verkennen, voorwaarden bespreken, risico’s doornemen of een specifiek vraagstuk behandelen zijn ook opties.

Waarom neemt dat dan zo’n grote vlucht? Het staat er niet heel duidelijk maar in een notendop kan je wel lezen wat de Mission Statement van de Penitentiaire Inrichting van Aanbestedingsspecialisten en Oranje-ondernemers  is. Het redden van Kennis. Marktkennis, weliswaar, het is het standaard verhaal van PIANOo het afgelopen decennium, professionaliseren van opdrachtgeverschap.

PIANOo ziet marktkennis als een essentieel onderdeel van het inkopen en aanbesteden van overheidsopdrachten. Hoe meer de opdrachtgever van de markt weet, hoe effectiever zijn uitvraag kan zijn. En hoe beter hij de markt waarop hij in wil kopen kent, des te beter kan hij zijn inkoopvraag opstellen en beoordelen of het aanbod aansluit bij het organisatiedoel. Een manier om de markt beter te leren kennen is via een marktconsultatie. Vooral bij complexe en/of risicovolle opdrachten biedt de marktconsultatie uitkomst.

Dat gaat, als je macro-economisch de gevolgen hiervan doorbedenkt, wel ergens ten koste van. Als  Inkoop aan de zijde van de overheid wordt volgepompt met kennis van de markt is in markten waarin een homogene overheid een dominante positie heeft als vragende partij, ook al zijn er meerdere instellingen die inkopen, toch sprake van een monopsonie, de ondernemer die zijn producten moet slijten wordt door kennisuitwisseling zo structureel in het nadeel geplaatst, dat je aanboduitval krijgt.

Verlies van kennis dus, maar dan de kennis die je niet hebt, maar mogelijk wel had willen hebben, of dat nu bij de markt is of intern. En De vragende partij wordt dan heel dominant en uiteindelijk destructief. Inkopen zonder kennis, dat is zoiets als wild weldoenen, een beetje kwistig met geld strooien en maar zien of er een willekeurig product blijft plakken. Dat moet je al niet willen van je eigen zelfgekozen overheidsellende. In andere EU-lidstaten van ander politiek allooi, kan die overheidsdominantie nog veel vervelender uitpakken.

Zie ook:

https://www.tenderned.nl/cms/nieuws/marktconsultatie-wint-jaarlijks-aan-populariteit

Weekendspecial: Stemcomputers tonen inkoopprobleem met handelen naar kennis

Waarom je niet alle kennis kan inkopen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *