TenderNed: significante verschillen tussen OpenTender en TenderNed – Aanbestedingsnieuws

TenderNed: significante verschillen tussen OpenTender en TenderNed

De aanbestedingsgegevens op Opentender Nederland wijken significant af van gevalideerde aanbestedingsdata van Tenderned. Dat bericht TenderNed op basis van zijn eigen cijfers en eigen onderzoek naar de data van OpenTender Nederland, een inkoopdata portal die dit jaar voor het eerst in de openbaarheid is gebracht.

©Tenderned 2021 screenshot

TenderNed is, volgens een persbericht van TenderNed, met de Europese Commissie in gesprek over opentender.eu omdat het risico bestaat dat er verkeerde conclusies worden getrokken op basis van de niet-kloppende gegevens. Gevalideerde openbare Nederlandse aanbestedingsdata is beschikbaar via tenderned.nl/datasets. Opentender geeft aan dat op hun platform de aanbestedingsgegevens van 33 rechtsgebieden zijn te doorzoeken en analyseren: 28 EU-lidstaten, Noorwegen, de EU-instellingen, IJsland, Zwitserland en Georgië. Doel van Opentender is corruptie tegengaan en daarmee de kosten voor overheidsopdrachten te verlagen. TenderNed steunt dit doel.

Het platform is ontwikkeld op basis van het verzamelen van robuuste gegevens en verwerkingssoftware die aanbestedingsgegevens verzamelt uit circa 20 verschillende bronnen. Opentender ontving subsidie van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie. TenderNed heeft steeksproefsgewijs de aanbestedingsdata van Opentender Nederland met de eigen gevalideerde aanbestedingsdata, afkomstig uit het aankondigingenplatform vergeleken. De uitkomsten:

  • Opentender stelt dat het aantal aanbestedingen tussen 2016 en 2022 daalde van 14.604 in 2016 naar 4.762 in 2022. Een daling van bijna 10.000 aanbestedingen komt totaal niet overeen met de werkelijkheid. Uit onze data blijkt dat het aantal aankondigingen van opdracht is gestegen van zo’n 6.000 in 2016 naar zo’n 7.000 in 2022.
  • Het aantal aanbestedingen weergegeven in de marktanalyse 2021 op Opentender is te laag. Er vonden in werkelijkheid 8% meer openbare aanbestedingen en 58% niet-openbare aanbestedingen plaats.
  • Stichting Enver zou in 2021 voor €1,1 miljard aan aanbestedingen gewonnen hebben. Met een omzet van €139 miljoen is €1,1 miljard natuurlijk veel te hoog.
  • Gemeente Rotterdam zou in 2021 – na het ministerie van Economische Zaken en Klimaat – het hoogste bedrag hebben aanbesteed (€1,1 miljard). Defensie en Rijkswaterstaat staan niet in de top 10 van Opentender, terwijl zij veel grotere spelers zijn.

TenderNed stelt de gegevens uit het aankondigingenplatform beschikbaar als dataset. Elk halfjaar vult TenderNed de dataset aan met aanbestedingsdata van het afgelopen jaar. We bieden de dataset aan in JSON- en XML-formaat. Actuele aankondigingen zijn via onze API te downloaden in XML-formaat. Frequent publiceert TenderNed gevalideerde data analyses op basis van de beschikbare aanbestedingsdata.

Bron: TenderNed, 15 mei 2023

NDR: De redactie van Aanbestedingsnieuws weet t ook niet wie hier de meest waarachtige cijfers heeft, maar neemt anders dan TenderNed niet voorshands aan dat data in TenderNed klopt. Reden daarvoor is dat de geraamde waarden lang niet altijd corresponderen met het bestuurlijk budget. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat aanbestedingen pro forma worden uitgeschreven zonder dat er een reële competitie aan ten grondslag lag, of dat inkopen na de bijbehorende aanbestedingen worden uitgebreid.

De redactie van Aanbestedingsnieuws onderschrijft de visie van OpenTender echter ook niet. OpenTender gaat al bij voorbaat uit van een corrupte overheid en laat daarbij de onschuldpresumptie varen. Zo bericht OpenTender dd. 15 mei 2023 het navolgende in de about us op de website:

Ongeveer 15% van het bruto binnenlands product van de EU wordt jaarlijks besteed aan het inkopen van goederen en diensten, en sommige schattingen geven aan dat corruptie de kosten van overheidsovereenkomsten met 20 – 25% verhoogt. Het is zelfs nog verontrustender dat corruptie bij openbare aanbestedingen breed ondersteunde openbare doelen benadeelt, zoals het aanleggen van veiligere wegen, het bouwen van schoolgebouwen van een hoge kwaliteit of het op tijd leveren van medicijnen.

Het kosteloos aanbieden van uitgebreide informatie over openbare aanbestedingen in een gebruiksvriendelijke indeling aan alle geïnteresseerde partijen verhoogt naar verwachting de markttransparantie, verlaagt de transactiekosten en vereenvoudigt de aansprakelijkheid van de overheid. Daarom is opentender.eu, een centraal en openbaar aanbestedingsplatform, in het leven geroepen om een bijdrage te leveren aan een hoger rendement bij openbare aanbestedingen en de integriteit binnen de gehele openbare sector te verbeteren.

Dat miskent naar het inzicht van Aanbestedingsnieuws een belangrijk principe van de vrije markt, de onzichtbare hand. Hoe transparant is die onzichtbare hand? Het Multiplier-effect van overheidsbestedingen kan omgekeerd veranderen in een multi-divider effect als een te stringente rechtmatige opvatting feitelijk doelmatig inkopen onmogelijk maakt. We zeiden het al sinds de oprichting van Aanbestedingsnieuws: je kan niet eerlijk kiezen. Kiezen is discrimineren. Het non-discriminatiebeginsel is daarmee al direct in strijd met de beginselen van een vrije markt. Aanbesteden is economie, zei toenmalig directeur Stolwijk.

“Hij is alleen het woordje plan vergeten. Aanbesteden is planeconomie”, aldus Aanbestedingsnieuws uitgever Ploeg. Opvallend weinig ambtenaren hebben het daar moeilijk mee.

Weekendspecial: aanbestedingsbeginselen en de onzichtbare hand

Je kan niet eerlijk kiezen: 13 redenen waarom Aanbestedingsrecht nooit gaat werken

3A3: Aanbestedingsregels intrinsiek onuitvoerbaar

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *