NCG plaatst aanbesteding voor Sloop en nieuwbouw 13 woningen Loppersum – Aanbestedingsnieuws

NCG plaatst aanbesteding voor Sloop en nieuwbouw 13 woningen Loppersum

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is op zoek naar één Opdrachtnemer om een ontwikkel- en aannemingsovereenkomst af te sluiten voor de uitvoering van het project ‘Sloop- en nieuwbouw Cluster 4 Loppersum’, bestaande uit 13 woningen. Hiervoor wordt de Europese niet-openbare aanbesteding voor Werken volgens hoofdstuk 3 ARW 2016 gevolgd.

Pic. www.pixabay.com

NCG wil met één opdrachtnemer een ontwikkel- en aannemingsovereenkomst afsluiten voor de uitvoering van het project ‘Sloop- en nieuwbouw Cluster 4 Loppersum’, bestaande uit vijf (5) vrijstaande woningen en vier (4) twee-onder-een-kapwoningen. In totaal betreft het hier 13 adressen.
Het streven is de ontwikkelovereenkomst in november 2023 in werking te laten treden, zo meldt de Aanbesteding op TenderNed.

Inschrijven op de aanbesteding kan alleen via de mercell portal van negometrix.

https://s2cportal.mercell.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=0D5D97F3-3DF6-4185-B5E46BEF1C24F98B

Mercell is pas overgenomen door Negometrix en kenmerkt zich doordat het geen zoekfunctie heeft. Ook kunnen de aanbestedingsdocumenten niet gelezen worden zonder in te schrijven op de Aanbesteding, wat op zich in strijd is met het transparantiebeginsel uit de Aanbestedingswet.

In de Aanbestedingsleidraad wordt over de organisatie nog het navolgende gemeld:

Sinds 1 januari 2020 is NCG veranderd van een regie- naar een uitvoeringsorganisatie. Vanaf dat moment richt NCG zich volledig op het terrein van inspecteren, engineeren, verduurzamen en bouwkundig versterken van woningen en andere gebouwen in het gebied van het Groningen gasveld.
NCG valt sinds begin 2022 onder de verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en werkt mede in opdracht van de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Midden-Groningen, Het Hogeland en Oldambt.
De NCG is overgegaan naar gebiedsgericht werken. Dit betekent dat het aardbevingsgebied door de NCG is opgedeeld in twee gebieden; Eemsdelta en Stad en Ommeland. Eemsdelta is een regio die /gevormd wordt door de voormalige gemeentes Delfzijl, Appingedam en Loppersum. De overige gemeenten vallen onder Stad en Ommeland

Over het bruto vloeroppervlak wordt niets gemeld het gaat alleen om “een vergelijkbaar” woonoppervlak maar ja wat is dat dan?

Uitgangspunt is dat de vijf (5) vrijstaande woningen en de vier (4) twee-onder-één-kap-woningen op de bestaande kavels teruggebouwd worden met een vergelijkbaar woonoppervlak, woningkenmerken, aantal kamers, typologie en afwerkingsniveau. Naar aanleiding van het ontwerpproces met de eigenaren/ bewoners kan dit nog individueel worden aangevuld. De nieuwe woningen moeten voldoen aan het vigerende bouwbesluit (o.a. BENG), gasloos zijn, en moeten, volgens de vigerende NPR-9998, aardbevingsbestendig zijn.

Willen ze eigenlijk wel aannemers? Dat ga je je afvragen als je de eisen leest. Zo moet de gegadigde aantoonbare ervaring hebben met aardbevingsbestendige woningbouw en met aantoonbare ervaring met het realiseren van grondgebonden nieuwbouw woningen in een project met een minimale opdrachtwaarde van €3 miljoen (excl. btw) en dan ook nog aantoonbare ervaring met werken in een bouwteamovereenkomst.

Gegadigde heeft aantoonbare ervaring met het ontwerpen (ontwikkelen) van aardbevingsbestendige en grondgebonden nieuwbouw woningen in opdracht van de eigenaren.

NDR

Wat is aardbevingsbestendig bouwen? Dat komt eigenlijk vooral voor in de Verenigd Staten. Bekende technieken zijn om de fundering geïsoleerd aan te leggen, bijvoorbeeld met dampers, en verder gebruik van speciale materialen, zoals staalbouw met SPSW (stalen platen wandpanelen). Is dat allemaal adequaat voor de Groningse trilllingen aan de oppervlakte voor de 1 a 2 verdiepingen van een doorzonwoning? En zo iemand al zijn technisch aardbevingsvernuft wil spenderen aan de huizenbouw, heeft hij dan ook nog ervaring met al die aanbestedingsontwijkconstructies zoals het fenomeen “bouwteam”.

Het gevolg van vragen naar een schaap met 5 poten resulteert naar inzicht van Aanbestedingsnieuws nogal eens in iemand die geloofwaardig kan liegen dat hij ook nog 5 poten heeft. Je zoekt dan dus naar degene die je opdracht uit kan voeren en mensen die het beste liegen. Er zijn veel mensen die best kunnen liegen. Als je ook daadwerkelijk opgeleverd wil krijgen wat je vraagt/wil (doelmatig aanbesteden) dan moet je iemand daarin ook echt kunnen vertrouwen dat hij dat doet. Wel bekeken is dat al sinds 2013 de sport met Aanbesteden, hoe vertrouw ik een leugenaar. Het lijken wel verkiezingen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *