Tegenvaller aanbesteding tankinstallaties mislukt en supply chain pech voor Prorail – Aanbestedingsnieuws

Tegenvaller aanbesteding tankinstallaties mislukt en supply chain pech voor Prorail

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een halfjaarrapportage gepubliceerd. Daaruit blijkt dat Prorail tegenvallers heeft met inkoop en aanbestedingen. Het gaat daarbij zowel om de supply chain verstoringen als gevolg van de oorlog in de Oekraïene als een aanbesteding om tankinstallaties.

De aanbesteding met de tankinstallaties is een behoorlijke tegenvaller: een aanbesteding om tankinstallaties op orde te krijgen is mislukt omdat er geen inschrijvingen zijn binnenkomen. Ook het aantal hinderrijke storingen is ondanks allerlei programma-activiteiten nog niet afgenomen. ProRail neemt extra maatregelen om bij te kunnen sturen op tijdige realisatie van de doelstellingen en het structureel borgen daarvan.

De mislukte tankinstallatie aanbesteding maakt onderdeel uit van het Programma Zee-Zevenaar. In het verbeterprogramma Zee-Zevenaar voert ProRail een samenhangend pakket aan activiteiten en maatregelen uit met als doel de kwaliteit van de infrastructuur en de afhandeling van het spoorgoederenvervoer op de corridor ZeeZevenaar te verbeteren met een accent op het havengebied.

De oorlog in Oekraïne veroorzaakt enorm menselijk leed en heeft wereldwijd veel economische gevolgen. Ook ProRail ervaart de gevolgen van deze oorlog, met name in de vorm van schaarste van materialen en gestegen materiaalprijzen. ProRail heeft daarom een taskforce ‘schaarste, prijsstijging en Oekraïne’ opgericht, om -naar zeggen van Prorail, red AN- de impact van de huidige situatie op projecten en aanbestedingen te minimaliseren.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en waterstaat, brief 31 oktober 2022, IENW/BSK-2022/228748

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *