Conditioneringswerkzaamheden PHS project west- en oostzijde spoor Vught – Aanbestedingsnieuws

Conditioneringswerkzaamheden PHS project west- en oostzijde spoor Vught

©Prorail 2021

Het treinverkeer op het huidig spoor ‘s-Hertogenbosch – Eindhoven wordt in de toekomst drukker. Het doel van het project “Programma Hoogfrequent Spoor” (PHS) is een snelle en hoogwaardige verbinding te realiseren voor personenvervoer en daarmee ook voldoende ruimte creëren voor het goederenvervoer. Het spoor wordt tussen de Loonsebaan en de Wolfskamerweg verdiept aangelegd. Ten behoeve van het verdiept aanleggen van het spoor dient een tijdelijk spoor te worden aangelegd. Het tijdelijk spoor wordt aan de westzijde van het huidig spoor gerealiseerd. Voor de aanleg van het tijdelijk spoor en de verdiepte ligging dienen aanpassingen aan de riolering en verharding te worden uitgevoerd. De conditioneringswerkzaamheden worden in twaalf deelprojecten uitgevoerd en door de gemeente Vught in opdracht van ProRail gerealiseerd.

De werkzaamheden in de uitvoering binnen dit plangebied bestaan voornamelijk uit:

  • Opbreken bestaande verhardingen/situatie;
  • Grondwerkzaamheden;
  • Rioolvervanging;
  • Aanbrengen (nieuwe) verhardingen;
  • Aanbrengen straatmeubilair;
  • Aanbrengen van wegmarkeringen;
  • Verkeersmaatregelen/omleidingsroutes;
  • Aanbrengen groenvoorziening.

Het betreft één opdracht die in overleg met ProRail moet worden uitgevoerd. Voor de realisatie van het tijdelijk spoor en de verdiepte ligging dienen ook de kabel- en leidingtracés te worden aangepast. Deze werkzaamheden worden door de verschillende nutsbedrijven in opdracht van ProRail uitgevoerd. e uitvoeringsduur is circa 1,5 jaar en wordt ook gedurende de uitvoering in nauw overleg met ProRail afgestemd en zo nodig bijgestuurd. De samenhang in tijd en fasering tussen de werkzaamheden van de nutsbedrijven en de conditioneringswerkzaamheden maakt een éénduidige coördinatie noodzakelijk. De verantwoordelijkheid van de coördinatie ligt bij ProRail. Door het flexibel kunnen inspelen op de planning en fasering zijn de verschillende deelprojecten grotendeels los van elkaar te realiseren.

Plaats van de diverse deelprojecten:
Westzijde spoor 6:
1. Van Miertstraat
2. Aert Heymlaan
3. Nieuw Heikantstraat
4. Industrieweg
5. Johan Frisolaan
6. Willen III-laan / Kampdijklaan / Verlengde Kampdijklaan
Oostzijde spoort 6:
7. Isabellastraat / Wilhelminalaan
8. Molenvenseweg
9. Pieter Breugellaan
10. Spoorlaan
11. Repelweg
12. Raamweg – Hoogstraat
13. Laagstraat

Om in aanmerking te kunnen komen voor de gunning van de overeenkomst voldoet de inschrijver aan het gestelde in de aanbestedingsdocumenten en zijn er geen uitsluitingsgronden op de inschrijver van toepassing. Daarnaast voldoet de inschrijver aan de gestelde geschiktheidseisen. Vervolgens wordt de inschrijving beoordeeld op basis van het gunningscriterium: de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned dinsdag 1 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/277785

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *