Standaardprogrammatuur en licentie management UWV – Aanbestedingsnieuws

Standaardprogrammatuur en licentie management UWV

©uwv 2017

UWV wil door middel van deze aanbesteding een viertal overeenkomsten sluiten. Deze vier overeenkomsten zijn als volgt verdeeld:
• één raamovereenkomst met een dienstverlener voor het leveren van standaardprogrammatuur en dienstverlening voor alle standaardprogrammatuur van Adobe, IBM, Microsoft en Oracle;
• twee raamovereenkomsten voor het leveren van standaardprogrammatuur en dienstverlening voor alle standaardprogrammatuur van alle overige softwarefabrikanten (derhalve niet zijnde Adobe, IBM, Microsoft of Oracle), waarbij opdrachten in beginsel via minicompetities aan een van de twee dienstverleners gegund worden;
• één overeenkomst met een dienstverlener voor het licentie management. De intentie is dat de overeenkomsten op 1 april 2023 ingaan en dat vervolgens eventuele minicompetities en bestellingen voor het verlengen van onderhouds- en supportcontracten vanaf 1 mei 2023 kunnen plaatsvinden.
Op dit moment is het merendeel van de dienstverlening uit deze aanbesteding door UWV uitbesteed aan KPN. Zowel voor aanvang als aan het einde van de looptijd van de overeenkomst(en) is een transitieperiode voorzien. Beoogd is dat in deze transitieperiode de huidige leverancier(s) hun dienstverlening geleidelijk afbouwen en de nieuwe opdrachtnemers hun dienstverlening geleidelijk opbouwen. Van alle partijen wordt verwacht dat deze gedurende de transitie waar nodig samenwerken en zorgdragen voor een onverstoorde dienstverlening aan UWV. Opdrachten en/of nadere overeenkomsten die UWV onder de huidige/lopende overeenkomst met KPN afgesloten heeft voor standaardprogrammatuur en dienstverlening worden tot de afgesproken einddatum uitgevoerd onder de daarvoor met KPN afgesproken voorwaarden en condities.
Betreffende opdrachten en/of nadere overeenkomsten kunnen en zullen echter niet verlengd worden. Indien UWV behoefte heeft aan verlenging/vernieuwing of uitbreiding van standaardprogrammatuur en dienstverlening, dan plaatst UWV vanaf 1 mei 2023 een bestelling bij de nieuwe opdrachtnemer(s).

De Opdracht is in drie percelen opgedeeld.
Perceel 1a – Softwarefabrikanten Adobe, IBM, Microsoft en Oracle’ betreft alle mogelijke standaardprogrammatuur en dienstverlening voor producten van Adobe, IBM, Microsoft en Oracle.
Perceel 1b – Overige softwarefabrikanten’ betreft alle mogelijke standaardprogrammatuur en dienstverlening voor producten van overige Softwarefabrikanten, niet zijnde Adobe, IBM, Microsoft en Oracle.
Perceel 2 – Licentie management dienstverlening’ betreft het licentie management voor alle standaardprogrammatuur en dienstverlening die UWV, voor het verrichten van de uitvoeringstaken van UWV of ter ondersteuning daarvan, nu in gebruik
heeft en/of in de toekomst in gebruik gaat nemen.

Alle nieuwe overeenkomsten voor standaardprogrammatuur en dienstverlening (percelen 1a en 1b) en licentie management (perceel 2) dienen uiterlijk drie maanden na ingangsdatum van de overeenkomst volledig operationeel te zijn conform de voorwaarden van de overeenkomst(en).  De raamovereenkomsten voor de percelen 1a en 1b gaan naar verwachting in op 1 april 2023 met een looptijd van vier jaar. De overeenkomst voor perceel 2 gaat naar verwachting in op 1 april 2023 met een looptijd van vier jaar met vervolgens voor UWV tweemaal de optie om tegen gelijkblijvende voorwaarden met één jaar te verlengen.

Bron: Tenderned zondag 30 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/277563

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *