Taxivervoer warenmarkten ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Taxivervoer warenmarkten ‘s-Hertogenbosch

Foto: © Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Op woensdags, vrijdags en zaterdags vindt er markt plaats in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch. Het is de marktkooplieden niet toegestaan om hun voertuig op de markt bij de standplaats te plaatsen. Voor het parkeren van deze voertuigen stelt de gemeente daarom een parkeerterrein genaamd de Poeldonk, aan de Poeldonkweg 5 ter beschikking. De kooplieden, die niet thuis parkeren, kunnen op de Poeldonk hun voertuig parkeren. De gemeente organiseert voor hen het vervoer van de Poeldonk naar de binnenstad en terug. De overeenkomst met de huidige aanbieder voor taxivervoer van warenmarkten verloopt binnenkort. De gemeente heeft het voornemen om dit taxivervoer opnieuw aan te besteden omdat dit logistieke voordelen
biedt voor de warenmarkten. Ook kan er anno 2022 een verduurzaming plaats vinden van het vervoer waarmee de luchtkwaliteit in de binnenstad wordt verbeterd. De opdracht omvat het vervoer naar en van de warenmarkten in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch van kooplieden die hun voertuig tijdens de warenmarkt stallen op de Poeldonk. Dit houdt in dat er deels op vaste tijden en deels flexibel gereden moet kunnen worden. Het vervoer moet wel gegarandeerd plaats vinden in verband met de belangen van de marktkooplieden. Zij zijn immers afhankelijk van het vervoer om op tijd bij hun kramen te komen. Het vervoer dient plaats te vinden met Zero Emissie voertuigen (busjes / personenauto’s) uitgezonderd de vaste momenten dat het toegestaan is dat een touringcar ingezet kan worden. Het aantal te vervoeren marktkooplieden verschilt enigszins per dag. Om u een indicatie van de omvang van de opdracht te geven is hieronder een opsomming van de aantal te vervoeren personen gemaakt van de afgelopen drie maanden:
➢ ‘s woensdags gemiddeld 9 personen
➢ ‘s vrijdags gemiddeld 14 personen
➢ ‘s zaterdags gemiddeld 23 personen

De overeenkomst voor onderhavige overheidsopdracht gaat in op 1 april 2022 en eindigt op 31 maart 2025. Na het verstrijken van de looptijd kan de overeenkomst optioneel eenzijdig door de gemeente worden verlengd met twee periodes van één jaar. De gemeente sluit een overeenkomst met de winnende inschrijver. Ook met de als tweede geëindigde inschrijver wordt een overeenkomst gesloten. Kenmerkend voor deze tweede overeenkomst is dat hierin geen opdracht tot uitvoering is opgenomen. De inschrijver komt uitsluitend voor de opdracht in aanmerking wanneer de winnende inschrijver, om wat voor reden dan ook, niet in staat is om de verplichtingen in zijn overeenkomst na te komen. Dit zou ook als gevolg van een faillissement kunnen zijn.
Deze methode staat bekend als de “wachtkamerconstructie”. Indien de overeenkomst met de winnende inschrijver wordt beëindigd, ontbonden of niet verlengd, wordt met de als tweede geëindigde inschrijver een overeenkomst voor de uitvoering van de opdracht gesloten. De wachtkamerovereenkomst gaat op het zelfde moment als de overeenkomst van de winnaar in en
heeft dezelfde looptijd. Nadat er uit de inschrijving is gebleken dat er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn, de
inschrijver voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen en wordt voldaan aan hetgeen is opgenomen in de aanbestedingsdocumenten zal de inschrijving verder beoordeeld worden. De beoordeling vindt plaats op basis van laagste prijs (LP).

Bron: Tenderned woensdag 12 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/249338

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *