Bedrijfswagens en Strooiunits gemeente Vlaardingen – Aanbestedingsnieuws

Bedrijfswagens en Strooiunits gemeente Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen, als aanbestedende dienst, wil een overeenkomst afsluiten ten aanzien van full operational leasen van drie nieuwe bedrijfswagens. De bedrijfswagens worden voor verschillende specialistische werkzaamheden ingezet. Het
belangrijkste criterium is dat de wagens kunnen worden ingezet bij de gladheidsbestrijding. Het gaat hier om bedrijfswagens met een enkele cabine en een (gesloten) ruime laadbak (zie programma van eisen). Naast de bedrijfswagens wil de aanbestedende dienst ook een overeenkomst afsluiten voor de levering van 3 strooiunits. De aanbestedende dienst als overheidsorganisatie vind het belangrijk om in hun mobiliteit aandacht te geven aan duurzame en milieubewuste oplossingen.
De bedrijfswagens van de gemeente Vlaardingen zijn in beheer bij Stedelijk Beheer en Informatie. Het wagenpark van Stedelijk Beheer bestaat voornamelijk uit wagens met laadbak en landmateriaal. Gunning vindt plaats op basis van het gunningscriterium ‘economisch meest voordelige Inschrijving’, die wordt vastgesteld op basis van ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ waarbij naast de prijs ook kwalitatieve aspecten worden beoordeeld.

De aanbesteding is opgedeeld in de volgende percelen:

  • Perceel 1: full operational leasen van 1 wachtdienstauto en 2 pick-up wagens volgens specificatie (PvE);
  • Perceel 2: levering 3 strooiunits volgens specificatie (PvE)

Er zal een overeenkomst worden afgesloten met één opdrachtnemer voor de full operational lease van de bedrijfswagens voor een periode van vier jaar met een optie om nog eens tweemaal één jaar te verlengen (Perceel 1). Indien de overeenkomst na twee jaar niet wordt verlengd, is de aanbestedende dienst niet verplicht de reden hiervan kenbaar te maken. De aanbestedende dienst is met andere woorden vrij in het niet verlengen van de overeenkomst zonder opgaaf van reden. Indien de aanbestedende dienst de raamovereenkomst niet wil verlengen, wordt dit uiterlijk drie maanden voor afloop van de contractperiode schriftelijk kenbaar gemaakt aan opdrachtnemer.
Er zal een overeenkomst worden afgesloten met één opdrachtnemer voor de levering van drie strooiunits (Perceel 2).

Bron: Tenderned 17 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/222532

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *