Tankautospuiten Saba en Sint Eustatius – Aanbestedingsnieuws

Tankautospuiten Saba en Sint Eustatius

St, Eustatius ©Rijksdienst Caribisch Nederland

Het doel van de Aanbesteding is het sluiten van een Overeenkomst met één leverancier op het gebied van 2 tankautospuiten. Op enkele punten zijn de voertuigen verschillend in de opbouw, maar qua carrosserie en uitvoering zullen de voertuigen hetzelfde zijn. De intentie is dat de Overeenkomst op uiterlijk 16 december 2020 in gaat.

Het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) is de uitvoeringsinstantie voor de basisbrandweerzorg, hulpverlening en rampenbestrijding op de BES-eilanden. Om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren is goed materieel onontbeerlijk. Als basisvoertuig binnen de organisatie van BKCN is een tankautospuit bij uitstek het type voertuig om de taken van de basisbrandweerzorg naar behoren uit te voeren en ondersteunt bij:

  • Brandbestrijding en redding
  • Technische hulpverlening
  • Basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen

Speciaal, om deze taken op de eilanden uit te kunnen voeren is er behoefte aan, voor de plaatselijke omgeving toepasbare, tankautospuiten (TAS) op zowel Saba als Sint Eustatius. De percelen zijn vaak moeilijk bereikbaar en slecht toegankelijk, waardoor de korpsen gebaat zijn bij een
compact, wendbaar voertuig met veel trekkracht om hellingen van 25 procent op te kunnen rijden. Snelheid is op de eilanden van ondergeschikt belang. De eventuele eisen hieromtrent zijn genoemd in het Programma van Eisen. Weersinvloeden zijn door de grootte en ligging van de
eilanden van grote betekenis en invloed op de carrosserie van de tankautospuiten, waardoor een standaard behandeling tegen roest niet volstaat. Vanwege het ontbreken van voldoende watervoorziening op de eilanden en de vele houten gebouwenconstructies dienen de voertuigen met voldoende watercapaciteit uitgerust te zijn om gevaar te controleren en te voorkomen.

Op Saba is er één hoofdweg (The Road), met veel haarspeldbochten, die loopt van het vliegveld naar The Bottom, daarbij worden enkelen dorpen doorkruist met elk hun eigen wegeninfrastructuur. Deze zijn vaak smal en daardoor moeilijk toegankelijk. Vanuit The Bottom wordt de haven bereikt die qua bereikbaarheid via de weg een hellingspercentage van 23% kent met daar in opgenomen enkele haarspeldbochten. Kenmerkend voor Saba zijn de uit hout opgetrokken huizen. Op Saba zijn er 2 locaties voor de brandweerkazerne: het vliegveld en The Bottom.

Op Sint Eustatius zijn er meerdere hoofdwegen die het eiland doorkruisen. In Oranjestad zijn kleine smalle wegen die vaak als eenrichtingsverkeer
uitgevoerd zijn. Het wegennet op Sint Eustatius is toe aan vervanging. Sint Eustatius kent een olieterminal noordelijk gelegen op het eiland.
Net als op Saba zijn de huizen grotendeels uit hout opgetrokken. De brandweerkazerne is gesitueerd op het vliegveld buiten Oranjestad.

In bijlage F van de aanbestedingsdocumenten vindt u een overzicht van een aantal uitdagingen waarvoor de twee brandweerkorpsen
in de uitvoering van hun taken voor staan.
 Wij selecteren voor onze lezers er enige om een indruk te geven van de situaties. Wij van Aanbestedingsnieuws vinden de wegen nog niet zo slecht in vergelijking met dit deel van het koninkrijk, natuurlijk is het hier wel strakker maar wij leggen dan weer ieder honds … verkeersdrempels neer, zodat het netto niet veel beter is. (Tekst gaat verder onder de foto’s)

St, Eustatius ©Rijksdienst Caribisch Nederland
St, Eustatius ©Rijksdienst Caribisch Nederland
St, Eustatius ©Rijksdienst Caribisch Nederland
Saba ©Rijksdienst Caribisch Nederland
Saba ©Rijksdienst Caribisch Nederland

Het resultaat van de Aanbesteding zal zijn dat er een Overeenkomst gesloten gaat worden met één
leverancier die de tankautospuiten op Saba en St. Eustatius levert. Belangrijk is hierbij de
gelijkheid in de uitrusting en uitvoering om redenen van uitwisselbaarheid van personeel
gestationeerd op de beide eilanden en de daarmee directe inzetbaarheid, uniformiteit/uitstraling,
alsmede verkrijgbaarheid en uitwisselbaarheid van onderdelen. In de basis gaat het om de
volgende leveringsomvang:
– Tankautospuit Saba
– Tankautospuit Sint Eustatius
– Reserveonderdelen, zowel critische als te vervangen onderdelen gedurende het eerste jaar,
voor beide tankautospuiten (in overleg vast te stellen)
– Eerste opleiding op locatie op basis van het principe “Train de gebruikers”
– Eerste inspectie na 3 jaar op vitale onderdelen
– Eerste onderhoud, inclusief onderdelen benodigd voor het eerste onderhoud

Een constructie meeting en afname kunnen op verzoek worden ingepland.
Het transporteren van de tankautospuiten is op basis van DDP – Saba en DDP – St Eustatius.

BKCN ( Brandweerkorps Caribisch Nederland) 
zal bij definitieve gunning een nader te bepalen aanbetaling doen en verplicht dat voor het
aan te betalen bedrag een bankgarantie door een door ons geaccepteerde instantie, afgegeven
wordt.

Bron: Tenderned 13 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/202606 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=KoSNwiwWcFU[/embedyt]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *