Snelfietsroute Tilburg – Breda, gedeelte Tilburg – station Rijen – Aanbestedingsnieuws

Snelfietsroute Tilburg – Breda, gedeelte Tilburg – station Rijen

De gemeente Tilburg heeft een aanbesteding geplaatst voor de aanleg van een gedeelte van het snelfietspad Tilburg -Breda.  Het betreft een aanbesteding volgens de Nationale openbare procedure conform hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2016.
Het project “Snelfietsroute Tilburg – Breda, gedeelte Tilburg – station Rijen” heeft als doel om een comfortabele en herkenbare snelfietsroute te bieden die voldoet aan de eisen die gelden voor een snelfietsroute. De snelfietsroute voorziet in een behoefte voor recreanten om met plezier gebruik te kunnen maken van de snelfietsroute die ingepast is in de omgeving. Anderzijds is de snelfietsroute met zijn verbindende karakter van belang voor scholieren en woon‐werkverkeer. Een prettige, veilige en snelle fietsverbinding in de vorm van de snelfietsroute kan een waardig alternatief bieden om forenzen te bewegen om in plaats van de auto de fiets te pakken. Tezamen met de aanleg van de snelfietsroute ontstaat de mogelijkheid om ook andere werkzaamheden uit te voeren die betrekking hebbende op de verbetering van de afwatering binnen het projectgebied (aanleg blauwe ader, e.d.), het bijdragen aan de klimaatbestendigheid binnen het projectgebied en het verbeteren van de leefomgeving en de verkeersdoorstroming.

De locatie betreft een lang tracé, grotendeels gelegen langs de bestaande spoorverbinding tussen Tilburg en Gilze en Rijen met een totale lengte van circa tien kilometer. Per gemeente loopt het tracé over/door de volgende straatnamen, gezien van Oost naar West. Deze straatnamen zijn uitsluitend de hoofdroute en beschrijven niet de diverse aansluitende straten.
Gemeente Tilburg:

 • Beelaerts van Bloklandstraat
 • Kwekerijpad
 • Vijverpad
 • Reeshofdijk
 • Kalenbergpad
 • Kasterenlaan
 • Campenhoefdreef
 • Oostburgstraat
 • Oostburgpad
 • Schaijkpad
 • Dalemdreef

Gemeente Gilze en Rijen:

 • Schaijkpad
 • Lage Madepad
 • De Uitvang
 • Trees Kinstraat
 • Venneweg
 • Stationsplein

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • Opruimingswerkzaamheden;
 • Grondwerkzaamheden;
 • Rioleringswerkzaamheden;
 • Verhardingswerkzaamheden;
 • Groenwerkzaamheden;
 • Overige van bijkomende werkzaamheden;
 • Het onderhouden van de gemaakte werken.

De aanvang van het werk is voorzien vanaf 2 november 2020.
De oplevering van het gehele werk is gepland voor 17 november 2021.
Voor overige gegevens wordt kortheidshalve verwezen naar het Bestek bij de aanbestedingsdocumenten

Bron: Tenderned 12 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/202501

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *