Realisatie brug Poelgeest Gemeente Leiden – Aanbestedingsnieuws

Realisatie brug Poelgeest Gemeente Leiden

impressie brug Poelgeest
©Servicepunt 71

In 2006 zijn de gemeenten Oegstgeest en Leiden overeengekomen een nieuwe vaste brug over de Haarlemmertrekvaart te realiseren met de daarop aansluitende wegen, waarmee voorzien wordt in een tweede ontsluitingsroute voor de wijk Poelgeest en het Trekvaartplein richting het hoofdwegennet, de Oegstgeesterweg. Nadat in december 2019 het bestemmingsplan onherroepelijk was geworden, is in juni 2020 door de
gemeenteraad van Leiden het uitvoeringsbesluit genomen. Daarmee zijn tracé en ontwerp vastgesteld.

Het werk betreft het realiseren van een verkeersbrug en aansluitende wegen. Het project met de werknaam ‘Realisatie Brug Poelgeest c.a.’ betreft de aanleg van een vaste betonnen brug voor wegverkeer over Haarlemmertrekvaart en Haarlemmerweg met daarop aansluitende wegen naar de Hugo de Vrieslaan, Muzikantenstraat en Broekweg aan de oostzijde en de Oegstgeesterweg aan de westzijde. Voor het langzaam verkeer is in de Haarlemmerweg een onderdoorgang ter plaatse van de brug opgenomen.
Het projectgebied is gelegen op grondgebied van de gemeente Leiden en de gemeente Oegstgeest. In de directe nabijheid bevinden zich de woonwijk Poelgeest, de woonwagenlocatie Trekvaartplein, ligplaatsen van woonboten in de Haarlemmertrekvaart, ijsbaan, de Kikkermolen en landgoed Oud Poelgeest. Gelijktijdig met het project brug Poelgeest loopt het project ‘Herinrichting Haarlemmerweg’ . Dit betreft de herinrichting van weg, berm en ligplaatsen van de woonboten ten zuiden van de brug Poelgeest. Hierdoor kunnen beperking in de bereikbaarheid via de Haarlemmerweg ontstaan. Gekozen is om het project in de vorm van een geïntegreerd contact aan te besteden waarbij het door opdrachtgever  verstrekte ontwerp door opdrachtnemer verder uitgewerkt wordt tot een volwaardig DO en UO. De uitvoeringsperiode op de bouwlocatie is voorzien van april 2021 t/m juni 2022.

Het werk bestaat op hoofdlijnen uit:

  • Maken definitief- en uitvoeringsontwerp;
  • Aanvragen en verkrijgen benodigde vergunningen (m.u.v. omgevingsvergunning);
  • Realiseren van betonnen verkeersbrug inclusief onderdoorgang voor langzaam verkeer;
  • Realiseren van drie duikers;
  • Realiseren van de nieuwe verbindingsweg, inclusief aansluitingen aan kruisingen met de Oegstgeesterweg, Hugo de Vrieslaan en Muzikantenstraat;
  • Realiseren tijdelijke verkeersmaatregelen waarbij doorstroming verkeer kan plaatsvinden (enkele korte afsluitingen zullen worden toegestaan);
  • Aanleg groen en watergangen;
  • Verzorgen omgevingsmanagement.

De Opdracht wordt gegund aan de Inschrijver met de ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’. Deze wordt vastgesteld op basis van de beste prijs/kwaliteitsverhouding. De Aanbestedende dienst wenst ten behoeve van Team Stadsingenieurs een Overeenkomst af te sluiten met maximaal één gegadigde. De aanvangsdatum van de overeenkomst ligt naar huidig inzicht op 4 december 2020.

Bron: Tenderned 13 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/202593

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *