Tankautospuiten natuurbrandbestrijding – Veiligheidsregio Zeeland – Aanbestedingsnieuws

Tankautospuiten natuurbrandbestrijding – Veiligheidsregio Zeeland

Foto: Sides.fr

Het doel van deze aanbesteding is om twee overeenkomsten te sluiten met één opdrachtnemer voor de levering van tien terreinvaardige combi-natuurbrandbestrijdingsvoertuigen. De aanbestedende dienst is op zoek naar een opdrachtgever die deze regionaal in te zetten terreinvaardige combi-natuurbrandbestrijdingsvoertuigen (TST-NB) kan leveren. Deze voertuigen dienen geschikt te zijn voor basisbrandbestrijding, technische hulpverlening, IBGS-taken en voor natuurbrandbestrijding in de duingebieden van Zeeland en natuur- en bosgebieden in de regio Midden-West Brabant.

De overeenkomst bestaat uit het, per individuele opdrachtgever, leveren van terreinvaardige combi- n atuurbrandbestrijdingsvoertuigen. De opdracht is in geografisch opzicht (clustering van twee veiligheidsregio’s) samengevoegd. Deze samenvoeging zorgt voor een groter volume en daarmee voor lagere interne én externe kosten. De looptijd van de overeenkomst voor de levering van de TST-NB voertuigen is vijf jaar, en kan aansluitend maximaal driemaal met één  jaar worden verlengd. Indien gedurende de looptijd van het contract één van de TST-NB voertuigen wegens onvoorziene omstandigheden niet meer functioneert ofwel onbruikbaar is geworden kan aanbestedende dienst één extra voertuig afnemen, dit onder gelijke voorwaarden van de afgesloten overeenkomst. Hetzelfde geldt voor een mogelijke vernieuwde behoefte naar aanleiding van een beleidswijziging. Hiernaast kunnen op basis van de standaard afschrijvingstermijnen van VRZ nog twee voertuigen optioneel aan de scope worden toegevoegd mits de looptijd van de overeenkomst (maximaal) wordt verlengd. De wens kan dan bestaan deze voertuigen onderdeel van deze overeenkomst te laten zijn. De beoogde ingangsdatum van de Overeenkomst is gesteld op 5 januari 2023.  Voor de aanbesteding van de opdracht hanteert VRZ de Europese openbare
aanbestedingsprocedure. Alle Inschrijvingen die niet zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure en die door VRZ
geldig zijn bevonden, worden beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium: de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned donderdag 20 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276454

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *