Datavisualisatiesoftware OV-bureau Groningen Drenthe – Aanbestedingsnieuws

Datavisualisatiesoftware OV-bureau Groningen Drenthe

Foto: © OV-Bureau Groningen Drenthe

Het OV-bureau is een gemeenschappelijke regeling van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen. Het is in 2005 opgericht vanuit de gedachte dat bundeling van krachten rond het OV-opdrachtgeverschap vervoerkundig, maatschappelijk en financieel meerwaarde kan genereren voor het (openbaar vervoer) in het gebied. Het OV-bureau verleent de concessie voor het openbaar vervoer per bus in beide provincies. Samen met de provincies en gemeentes wordt het aanbod van het openbaar vervoer per bus en bijbehorende services zo ontworpen dat dit past bij de reizigersbehoefte en gewenste mobiliteit in het gebied.

Het OV-bureau is Groningen Drenthe op zoek naar een web-based tool voor het visualiseren van data en het lijnennet.
Deze datavisualisatiesoftware (afgekort: DVS) is een tool die bruikbaar moet zijn voor experts met veel kennis van tooling en voor basisgebruikers, die met weinig inspanning en op intuïtie snelle analyses kunnen doen. De tool dient daarom voldoende verdieping te bevatten, maar daardoor niet te complex te worden. De aanbestedende dienst wenst door middel van een Europese openbare aanbesteding de opdracht aan te besteden. Er wordt gegund op grond van de “beste prijs- waliteitsverhouding” (BPKV).

Door het indienen van een offerte bevestigt u te voldoen aan en uitvoering te geven aan de eisen zoals weergegeven in het PvE.  Een offerte voor een product dat niet aan alle eisen voldoet zal als ongeldig worden beschouwd en van de aanbesteding uitgesloten worden. In de offerte wordt omgeschreven op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de eisen.

Bron: Tenderned donderdag 20 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276455

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *