Stroomvoorziening kermis gemeente Best – Aanbestedingsnieuws

Stroomvoorziening kermis gemeente Best

draaimolen kermis

Door middel van deze aanbesteding wil de aanbestedende dienst de kermis voorzien van voldoende stroom, zodat er geen belemmeringen optreden bij de attracties, evenementen en het woonwagenterrein voor de kermisexploitanten. Zowel de levering als het gebruik zullen zo veel als mogelijk vrij van uitstoot moeten zijn. Daarnaast moet er zo min mogelijk overlast zijn voor de omwonenden. De overeenkomst bestaat uit het verhuren van aggregaten en het leveren van brandstof, de opdrachten zijn niet samengevoegd omdat het gebruikelijk is dat de opdrachten door verschillende marktpartijen uitgevoerd worden.

De opdracht wordt onderverdeeld in de volgende percelen:

  • perceel 1: Huur aggregaten
  • perceel 2: Leveren brandstof

Met één leverancier per perceel wordt een overeenkomst aangegaan. De gemeente Best kent gedurende de kermis naast het kermisterrein ook vier salonwagenterreinen. Van deze salonwagenterreinen worden twee locaties voorzien van stroom d.m.v. zonnepanelen, op deze locaties worden geen aggregaten geplaatst.

De werkzaamheden in Perceel 1 zijn:

  • De leverancier van de aggregaten verzorgt de aansluiting en op- en afbouw van de stroomvoorziening;
  • De leverancier plaatst verdeelkasten op het gehele kermisterrein en sluit deze aan op de aggregaten. De aansluiting vanaf de verdeelkasten met de attracties wordt door de attractiehouder zelf gedaan;
  • Gedurende de op- , afbouw, openingstijden kermis is een storingsmonteur aanwezig;
  • De leverancier van de aggregaten coördineert de werkzaamheden van de brandstof leverancier van de gemeente;
  • De leverancier verzorgt alle benodigde onderdelen zoals onder andere verdeelkasten en overloopmatten;
  • De leverancier zorgt voor extra overloopmatten voor bijvoorbeeld de waterslangen en afdekken van rijplaten.

Voor perceel 2 geldt:

Jaarlijks wordt door de gemeente circa 25.000 liter verbruikt gedurende de kermisperiode. Dit aantal is een inschatting op basis van het verbruik van de afgelopen jaren. Aan deze inschatting kunnen op geen enkele wijze  rechten worden ontleend. De levering van HVO100 brandstof dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • De attracties dienen tijdens de gehele kermis non-stop te worden voorzien van stroom. Om dit realiseren dient de leverancier van de gevraagde brandstof ná melding van de storingsmonteur tijdig en in overleg met de storingsmonteur de biodiesel te leveren. Bij nood moet de leverancier van de biodiesel binnen één uur de biodiesel kunnen leveren. Het bijvullen van de aggregaten tijdens de kermisperiode (niet bij de opbouw) vindt plaats tussen 08:00 en 10:00 in de ochtend. De inschatting is dat de leverancier eens in de twee dagen het verzoek krijgt om de aggregaten bij te vullen.

De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om een Europese aanbesteding te doorlopen volgens de openbare procedure. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal twee jaar en maximaal zes jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 juni 2024.

Bron: Tenderned dinsdag 16 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/322742

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 17 januari 2024

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *