Print-, kopieer- en scanvoorzieningen Stichting Fioretti Teylingen – Aanbestedingsnieuws

Print-, kopieer- en scanvoorzieningen Stichting Fioretti Teylingen

Foto: VNG Realisatie 2019

Stichting Fioretti Teylingen is een onderwijsorganisatie en verzorgt voortgezet onderwijs in de Duin- en Bollenstreek. Onder het bestuur van de stichting ressorteren het Fioretti College met vestigingen in Lisse en Hillegom en het Teylingen College met vestigingen in Voorhout, Oegstgeest en Noordwijkerhout. De scholengemeenschappen zijn scholen voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo. De aanbesteding betreft de huur van eenenvijftig print-, kopieer- en scanvoorzieningen op de locaties van Fioretti Teylingen.

De inschrijver moet in de periode voorafgaand aan de gebruiksklare oplevering, overgaan tot levering, installatie,
implementatie en instructie van de met deze Europese aanbesteding verworven print-, kopieer- en scanvoorzieningen. De af te sluiten huurovereenkomst gaat naar verwachting in per 1 oktober 2024 en eindigt van rechtswege na afloop van een periode van vijf jaren te rekenen vanaf ingangsdatum. Daarenboven behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor, de huurovereenkomst maximaal tweemaal met één jaar te verlengen. Aanbesteder volgt de openbare procedure.

 

Bron: Tenderned dinsdag 16 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/322717

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 17 januari 2024

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *