Strandreiniging gemeente Bergen – Aanbestedingsnieuws

Strandreiniging gemeente Bergen

Foto: Gemeente Bergen

Bergen heeft een strand van 24 kilometer. In vergelijking met andere stranden is dat vrij uitgestrekt. Het strand van Egmond aan Zee en Bergen aan Zee is (gedeeltelijk) gelegen aan een boulevard. Ieder strand heeft zijn eigen uitstraling. Camperduin en Hargen aan Zee; sterk, stoer
en sober. Nadruk Camperduin op sport en recreatie en de nadruk op Hargen aan Zee is rust en natuur. Voorlopig is er bij Camperduin een lagune.Schoorl aan Zee: rust en natuur, Bergen aan Zee: “eigenzinnig”, Egmond aan Zee: familie badplaats, Egmond-Binnen: rust en natuur.
Op het strand staan jaarrond paviljoens, seizoengebonden paviljoens, vier botenclubs, twee sportpaviljoens, twee kampeerverenigingen en een “losse” opslag voor sportactiviteiten. in het zomerseizoen staan er naast bijna alle strandpaviljoens strandcabines. Uitsluitend bij de kampeerverenigingen is overnachting toegestaan. Voor de paviljoens is strandstoelenverhuur door de paviljoenhouders toegestaan.
Daarnaast kent het strand circa 11 strand op- en afgangen met toegang vanuit de duinen of via de boulevards. De overeenkomst is ingegaan op 1 april 2010 en loopt op 31 maart 2021 af.

Ongeveer acht kilometer van het strand van Bergen is aan te merken als recreatiestrand, waarbij er sprake is van intensief recreatiestrand met een gemêleerd publiek. Zowel de jeugd als gezinnen vinden hier hun vermaak. Daarnaast is er extensief recreatiestrand, het naakt- en natuurstrand. Verder worden er jaarlijks feesten en evenementen gehouden op het strand. Het betreft hier de inkoop van diensten waarvan voor een groot gedeelte wel aan te geven is waar en hoe vaak de dienst moet plaatsvinden, maar voor een klein gedeelte niet helemaal is aan te geven waar en hoe vaak de dienst zal moeten plaatsvinden. Dit is veelal afhankelijk van externe factoren; zoals drukte op het strand, weersinvloeden,
etc. De kandidaat opdrachtnemers schrijven in op basis van frequentie van de werkzaamheden, wat een gebruikelijke werkwijze is bij vergelijkbare (reinigings)diensten zoals: straatreiniging, rioolreiniging en kolkenreiniging. De frequentie is gebaseerd op de ervaringscijfers uit het recente verleden.

De gemeente Bergen heeft de wens uitgesproken om dit traject opnieuw in de markt te zetten, waarbij de looptijd is vastgesteld voor maximaal acht jaar (vier jaar met vier maal één jaar optie tot verlenging). De initiële looptijd wordt op vier jaar vastgesteld en bij het voldoen en goed
functioneren van de opdrachtnemer zal deze de kans moet krijgen om in aanmerking moet te komen voor de optionele verlenging(en) en op deze wijze zich naar behoren inzet en ‘te bewijzen’, zodat constant aan de gevraagde dienstverlening kan worden voldaan.
Voor de werkzaamheden waarvoor dat mogelijk is wordt gewerkt met frequentie. Hierbij wordt een vaste prijs gehanteerd waardoor er meer grip is op de kosten. Voor de werkzaamheden die verrekenbaar worden gesteld is, wordt een goede rapportage verlangd van de werkelijke inzet.

De gemeente Bergen wenst zoveel mogelijk ontzorgd te worden door de opdrachtnemer. Te denken valt aan afvalopslag, afvaloverslag en opslag van materialen op die op het terrein van de aannemer dient plaat te vinden. De aannemer dient te zorgen voor periodieke managementcijfers (per kwartaal en totaal per jaar) en bevat in ieder geval rapportage aspecten als:

  • hoeveelheden afval volgens afvalstromen;
  • wanneer, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd, aantal uren, materialen. Aantal gebuikte vuilniszakken;
  • rapportage over aantal zeehonden en bruinvissen en wat er meegedaan.

De opdracht omvat in hoofdlijnen de volgende diensten:
1. legen van de prullenbakken
2. legen van PMD prullenbakken
3. verwijderen van zwerfafval uit zee dat niet van planten of dieren afkomstig is
4. verwijderen van zwerfafval van de strandbezoekers, dat met een Beach cleaner of veegmachine verwijderd kan worden
5. Legen van “Verlos de Zee” containers
6. verwijderen of afvoeren van levende en dode zeedieren
7. verwijderen van organisch afval (bijvoorbeeld zeewier en parafine) en andere grote vervuilingen (die niet die onder verantwoordelijkheid van RWS vallen)
Verrichten van jaarlijks terugkerende onderhoudswerken. Te denken valt aan het neerleggen en weghalen van loopplanken, plaatsen van borden, herstellen van leuningen en scheefgezakte stelconplaten. Ook vegen van de strandafgangen. Dit betekent het zandvrij houden van de strandafgangen en het verwijderen van het zwerfafval. Legen van de afvalbakken en hondenpoepdispensers in de aangrenzende kustdorpen.

Bron: Tenderned 21 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/206038

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *