Strand- en oeverreiniging Noordzee en Afvoer en Verwerking – Aanbestedingsnieuws

Strand- en oeverreiniging Noordzee en Afvoer en Verwerking

Kust bij Scheveningen

Een aantal keren per jaar wordt de Nederlandse kust plaatselijk verontreinigd door (olie)verontreinigingen. RWS Zee en Delta is verantwoordelijk voor het bestrijden van calamiteiten op de Noordzee. Daaronder valt het opruimen, afvoeren en verwerken van deze (olie)verontreinigingen op de Nederlandse kust van de Noordzee. Voor de bestrijding van (olie)verontreinigingen op de Noordzeekust is er een landelijke Rijkswaterstaat regeling (Samenwerkingsregeling Bestrijding Kustverontreiniging RWS diensten). Deze regeling stelt enkele voorwaarden en geldt als basis voor de inzet. Het doel van de inzet is het zo snel en adequaat mogelijk schoonmaken van het incidentgebied en deze terug te brengen naar de
normale situatie.

De opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten:
Perceel 1 Strand- en oeverreiniging Noordzee
Het betreft hier een 24/7 (24 uur per dag en 7 dagen per week) afroepovereenkomst voor het snel en adequaat opruimen van
(olie)verontreinigingen van meer dan 5 m3 van dezelfde aard of samenstelling, of een ander soort verontreinigingen op de Noordzeekust en oevers. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient de opdrachtnemer het benodigde materieel en personeel zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 uur op doordeweekse werkdagen (08:00 – 17:00 uur) en 6 uur buiten werkdagen, na afroep gemobiliseerd te hebben. De werkzaamheden op locatie worden in principe tijdens daglicht uitgevoerd.

Perceel 2 Afvoer en verwerking van strand- en oeververontreiniging
Het betreft hier een 24/7 (24 uur per dag en 7 dagen per week) afroepovereenkomst voor het plaatsen van geschikte lekvrije afvalcontainers voor
de tijdelijke opslag, bemonstering, het afvoeren en het laten verwerken van (olie)verontreinigingen. De inzet van deze afvalcontainers kan gelijktijdig gevraagd worden op meerdere locaties binnen het werkingsgebied. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient de opdrachtnemer de benodigde afvalcontainers voor opslag en afvoer zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 uur op doordeweekse werkdagen (08:00 – 17:00 uur) en 6 uur buiten werkdagen, na afroep te mobiliseren.

Gezien het feit dat het hier om een gecombineerde opdracht gaat waar twee verschillende marktsegmenten bij betrokken zijn, was het van belang om aan beide markten genoeg kansen te geven om mee te doen. Vandaar dat deze opdracht in welke percelen ze zich kunnen gaan inschrijven. Op deze manier wordt de mededinging gestimuleerd en geeft de aanbestedende dienst genoeg kansen aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) om mee te doen. Het opruimen en schoonmaken van (olie)verontreiniging, of andere drijflaagvormende stoffen bij incidenten op Noordzee, is een kleine specialistische markt met een beperkte aantal inschrijvers. De inschrijfsom voor beide percelen is relatief gemakkelijk te bepalen. Het gaat om een vaste jaarlijkse paraatheidsvergoeding en (uur)tarieven. Dit zijn tevens de redenen waarom voor een Europese openbare procedure is gekozen. Beide percelen worden gegund op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV)

Bron: Tenderned 7 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187028

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *