Raamovereenkomst Gebouwinspecties Eindhoven conform NEN 2767 – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst Gebouwinspecties Eindhoven conform NEN 2767

Voormalig Museum Kempenland Foto: BBP

De gemeente heeft een vastgoedportefeuille van circa 500.000 m2 dat in eigendom is. Deze is verdeeld over vijf deelportefeuilles t.w.; Onderwijs, Sport, Welzijn, Cultuur, RO/Overig. Beheer van de eigen huisvesting, ca. 60.000 m2, is compleet ondergebracht bij een externe partij (Impuls).
Het technisch beheer en onderhoud richt zich op het dagelijks goed functioneren van het vastgoed binnen het vastgestelde meerjarenperspectief. Beheer en onderhoud betreft het in stand houden van alle bestaande gebouwelementen (B, E, W en T) en specials zoals zweminstallaties, sport -en
spelmateriaal en theaterinstallaties. Beheer en onderhoud wordt op een zodanige manier uitgevoerd dat de bedrijfsprocessen binnen het vastgoed ongestoord kunnen plaatsvinden. Eindhoven maakt gebruik van het systeem Planon om het beheer en onderhoud te kunnen beheren. Op basis van de verrichte Conditiemetingen kan de gemeente middels PCA (Planon Condition Assessor) diverse scenario’s bekijken en een MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP) opstellen.

Eindhoven heeft zich tot doel gesteld om de NEN 2767 conditiemeting methodiek te implementeren binnen haar tactische en operationele vastgoedonderhoud processen. Hiermee moet efficiënt, eenduidig en op eenvoudige wijze gestuurd en gerapporteerd kunnen worden op het financieel- en technische- vastgoedonderhoud proces. Concreet streeft Eindhoven ernaar om de volgende doelstelling te bereiken bij de uitvoering van de overeenkomst:

  • De borging van de veiligheid en gezondheid van mensen in en om de gebouwen;
  • Optimale bijdrage van het vastgoed aan het primaire proces en het optimaliseren van de tevredenheid van gebouwgebruikers;
  • Realiseren en monitoren van het gewenste Onderhoudsniveau;
  • Doelmatige organisatie (proces) en uitvoering (operatie) van het Onderhoud.

De omvang van de opdracht is ongeveer 334.000 m2. Het betreffen diverse typen gebouwen welke in een nader te bepalen prioritering geïnspecteerd dienen te worden. De omvang kan gedurende de looptijd van de overeenkomst wijzigen als gevolg van nieuwbouw, koop en afstoting van vastgoed. Onderstaande tabel bevat een indicatie van de verschillende categorieën en omvang. Hier kan een gegadigde of opdrachtnemer echter geen rechten aan ontlenen.

Bron: Tenderned 7 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187136

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *