Straatvegen en onkruidbestrijding verhardingen – gemeente Altena – Aanbestedingsnieuws

Straatvegen en onkruidbestrijding verhardingen – gemeente Altena

Foto: Entreeding.com (bewerkt)

De werkzaamheden van de opdracht bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:

  • Onkruidbeheersing open verharding
  • Beheersen natuurlijk afval en veegvuil goten
  • Toepassen verkeersmaatregelen

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Altena. De aanbestedende dienst heeft gekozen voor een clustering van de opdracht (straatvegen en onkruidbestrijding), om de procedure zo efficiënt mogelijk te kunnen doorlopen. De gemeente is van mening dat er sprake is van een zodanige samenhang van de werkzaamheden dat de opdracht kan worden gezien als een logisch geheel. Daarbij is wel gekozen voor opdelen in percelen, op basis van geografie, zodat verschillende partijen de kans krijgen mee te dingen naar een deel van de opdracht en krijgt het MKB beter toegang tot deelname aan de aanbestedingsprocedure.
Perceel 1 Zuid-West
Zuid
• Almkerk
• Dussen
• Hank
• Nieuwendijk
• Uppel
West
• Sleeuwijk
• Werkendam
Perceel 2 Noord-Oost
Noord
• Giessen
• Oudendijk
• Rijswijk
• Uitwijk
• Waardhuizen
• Woudrichem
Oost
• Andel
• Babyloniënbroek
• Drongelen
• Eethen
• Genderen
• Meeuwen
• Veen
• Wijk en Aalburg
De aanbestedende dienst gunt niet meer dan één perceel aan één en dezelfde inschrijver, behoudens in gevallen waarin hij de enige inschrijver is. Door het aantal te gunnen percelen te bepreken wil de aanbestedende dienst de hoeveelheid werk op deze manier uitvoerbaar houden voor de individuele opdrachtnemers. De inschrijvers kunnen inschrijven op één en/of twee percelen, maar kunnen maximaal winnaar zijn van één perceel. Mocht een inschrijver op beide percelen de laagste fictieve
inschrijfsom behalen, dan krijgt de inschrijver het perceel gegund met de grootste omvang (lees: originele inschrijfsom).
Bij gelijke inschrijvingen wordt door middel van loting bepaald aan wie het werk voorlopig wordt gegund.

Voor beide percelen geldt dat er gegund zal worden op EMVI op basis van de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’, via de gunningsmethodiek “gunnen op waarde’. Hiervoor wordt de kwalitatieve beoordeling van uw inschrijving omgezet naar een monetaire waarde, welke als fictieve aftrek met de inschrijvingssom wordt verrekend. De startdatum van de overeenkomst is 1 maart 2023. De opdracht betreft een meerjarenovereenkomst.

Bron: Tenderned zondag 20 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/280097

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *