Redgereedschap en Stabilisatiesysteem – Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland – Aanbestedingsnieuws

Redgereedschap en Stabilisatiesysteem – Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland

De Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG)  is één van de vijfntwintig veiligheidsregio’s in Nederland. In de regio werken 22 gemeenten samen, van Winterswijk tot Harderwijk. In de afdeling Risico- en crisisbeheersing komen de lijnen samen die de VNOG met andere partners in de hulpverlening kent. Daarbij gaat het onder andere om Defensie, RWS en waterschappen. Een fijnmazig netwerk van zesenvijftig brandweerposten vormen de basis voor de uitruktaken van de brandweer in de Veiligheidsregio.

De huidige blusvoertuigen van de VNOG zijn uitgerust met diverse soorten redgereedschappen en stabilisatiesystemen. De VNOG wil in de komende jaren de nieuwe blusvoertuigen en eventueel de acht specialistische voertuigen voorzien van dezelfde gereedschappen. Uitgangspunt is dat de bepakking van de blusvoertuigen en specialistische voertuigen uniform en uitwisselbaar zijn.  De aan te schaffen aantallen zijn gebaseerd op de vastgestelde bepakkingslijst VNOG. Alle voertuigen worden voorzien van één set per voertuig. De aanbestedende dienst is op zoek naar één opdrachtnemer per perceel die op afroep van de VNOG op basis van de indicatieve planning het volgende kan leveren:

De af te sluiten overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële duur van vier jaar. Deze (raam)overeenkomst kan door de aanbestedende dienst driemaal met één jaar worden verlengd. De aanbestedende dienst heeft de opdracht onderverdeeld in de volgende percelen:
Perceel 1: Accu redgereedschap
Perceel 2: Stabilisatiesysteem
Het doel is om per perceel één leverancier te contracteren. De percelen zijn onderverdeeld naar productsoort. Een inschrijver kan op één willekeurig perceel, op een willekeurige combinatie van percelen of op alle percelen inschrijven. Inschrijving vindt per perceel afzonderlijk plaats. Meerdere percelen kunnen aan dezelfde inschrijver worden gegund. Er geldt geen maximum aantal percelen dat aan een inschrijver gegund kan worden. Voor de aanbesteding van de opdracht hanteert de aanbestedende dienst de Europese openbare aanbestedingsprocedure.

Bron: Tenderned zondag 20 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/280133

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *