Straatreiniging en onkruidbeheersing op verhardingen Purmerend – Aanbestedingsnieuws

Straatreiniging en onkruidbeheersing op verhardingen Purmerend

Foto: Entreeding.com (bewerkt)

De aanleiding voor deze aanbesteding is dat de huidige overeenkomsten voor straatreiniging en voor onkruidbeheersing per 1 maart 2021 eindigen. Het verwijderen van onkruid en straatreiniging worden in de gemeente Purmerend op dit moment nog apart uitgevoerd. Het is de wens van de gemeente deze werkzaamheden integraal aan te pakken en te combineren. De gemeente heeft hiertoe besloten omdat de werkzaamheden elkaar beïnvloeden: het niet goed uitvoeren van de ene activiteit heeft consequenties voor het uitvoeren van de andere activiteit.
De opdracht is opgedeeld in drie percelen:
Perceel 1: Gors, Weidevenne
Perceel 2: Overwhere, Wheermolen
Perceel 3: Purmer Noord, Purmer Zuid
De wijk Centrum en de gemeente Beemster vallen buiten deze aanbesteding.

Inschrijvers kunnen op één of meerdere percelen inschrijven en kunnen maximaal één perceel gegund krijgen. Deze beperking wordt gehanteerd om goede marktwerking te stimuleren met meer kansen voor de aannemers. Straatreiniging en onkruidbeheersing is van toepassing op de volgende beheergroepen:
1. Verharding alle typen (o.a. gesloten, open, elementen en ongebonden);
2. Goten en randstroken langs verhardingen;
3. Obstakels in verharding.
Straatreiniging bestaat uit het vegen/ verwijderen van natuurlijk- en veegvuil op, in en rondom de bovengenoemde beheergroepen. Onkruidbeheersing bestaat uit het verwijderen van onkruid op, in en rondom de bovengenoemde beheergroepen. Met daarbij het uitvoeren van de bijbehorende verkeersmaatregelen en het ter beschikking stellen van materieel en werknemers. De vereiste beeldkwaliteit is minimaal kwaliteitsniveau B van de CROW Kwaliteitscatalogus
openbare ruimte 2018. De gemeente zal op drie momenten per jaar controleren (keuren) of aan de vereiste kwaliteit wordt voldaan. 

De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is 15 april 2021 en de overeenkomst eindigt op 1 maart 2023. Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid om de duur van de overeenkomst twee keer met één jaar te verlengen.

De opdracht valt onder de verantwoordelijkheid van team Wijken dat een onderdeel is van het Ruimtelijk Domein. Team Wijken wordt op de uitvoering aangestuurd door de groepsmanager en bestaat uit 3 clusters:
1. Centrum, Gors en Weidevenne
2. Overwhere en Wheermolen
3. Purmerend Noord en Purmerend Zuid
De clusters worden voor de dagelijkse werkzaamheden aangestuurd door de aansturend medewerker.
De werkzaamheden starten vanaf locatie ‘De Koog’, Van IJssendijkstraat 186 te Purmerend.

De aanbestedingsprocedure die van toepassing is op deze aanbesteding is de Europees openbare procedure. Op de
aanbesteding is het ARW 2016 van toepassing. De inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving (emvi) heeft gedaan komt voor gunning van de opdracht in aanmerking. Emvi is de verzamelnaam voor 3 gunningscriteria: beste prijs-kwaliteitverhouding, levenscycluskosten (laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit) en laagste prijs. Voor deze aanbesteding is gekozen voor beste prijs-kwaliteitverhouding. De reden hiervoor is dat de gemeente wil dat de dienst kwalitatief hoog is en wilt daarvoor een marktconforme prijs betalen. 

Bron: Tenderned 27 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/217975

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *