Storagecomponenten Tilburg – Aanbestedingsnieuws

Storagecomponenten Tilburg

Ill.: pixabay.com

De gemeente Tilburg doorloopt een Europees aanbestedingstraject met als doel een raamovereenkomst voor het leveren van storagecomponenten te realiseren. Die overeenkomst kent, na ondertekend te zijn door de gemeente Tilburg, een looptijd van één jaar waarna deze van rechtswege eindigt. De overeenkomst kent daarna geen opties tot verlenging. Eerder is door de gemeente Tilburg een Europese aanbesteding Server-, storage- en netwerkcomponenten doorlopen, waar ook de levering van storagecomponenten onderdeel van uitmaakte. Deze aanbesteding heeft geresulteerd in inschrijvingen, waarvoor geldt dat geen van de inschrijvingen voor gunning in aanmerking kwamen. Daarop is bedoelde Europese aanbesteding stopgezet en is besloten over te gaan tot wezenlijke wijziging van de opgave en heraanbesteding. Voorts is sindsdien duidelijk geworden dat de gebruikelijke levertijd van de storagecomponenten door de huidige geopolitieke situatie sterk veranderd is. Informatie van de fabrikant duidt er op dat de gebruikelijke levertijd van een maand, nu maanden langer bedraagt. Aangezien de huidige storage van de gemeente Tilburg per januari 2023 uit support loopt, noopt dit de gemeente Tilburg tot het doorlopen van een Europese
aanbesteding met toepassing van artikel 2.74 Aanbestedingswet 2012.

De verkorte openbare procedure bestaat uit twee fases welke aansluitend worden doorlopen. Ondernemers worden uitgenodigd om in te schrijven op basis van het aanbestedingsdocument en bijlagen. Aan de hand van de geschiktheids- (1e fase) en gunningcriteria (2e fase) bepaalt de aanbestedende dienst aan welke inschrijver de opdracht wordt gegund.

NDR: Let op. De te publiceren aanbestedingsdocumenten zijn opgenomen in een zip-file met die naam (te publiceren …). Dat is handig want dan vergeet je niet een file naar Tenderned of Tsender te uploaden. Voorwaarde is dan wel dat ook alle documenten in die zipfile zitten. En dat is in dit geval niet gebeurd zodat de Beschrijving Opdracht, Geschiktheidseisen, PvE en Gunningscriteria Zie: “Bijlage 1 – Opdrachtbeschrijving eisen en gunningscriteria” ontbreekt. 

Bron: Tenderned zondag 18 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259273

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *