“Sneller, slimmer en duurzamer samenwerken” – Aanbestedingsnieuws

“Sneller, slimmer en duurzamer samenwerken”

Het Rijksvastgoedbedrijf wil slimmer en duurzamer werken. Dat laat het weten in een zelf-interview in het online magazine van Rijksvastgoedbeheer. ‘Om die reden bundelen we projecten in programma’s’, vertelt hoofd inkoop Annuska Bloemert. ‘Opgedane kennis en oplossingen uit de markt kunnen we dan direct breder toepassen.’

De problemen van de bouwsector zijn ook de problemen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), eigenaar en beheerder van de gebouwen van de Rijksoverheid en Defensie. Voor het onderhoud en ver- en nieuwbouw zet ‘s lands grootste vastgoed- en grondeigenaar jaarlijks zo’n 1,5 miljard euro aan werk in de markt. Bij aanbestedingen ligt het accent steeds meer op energiebesparing, hergebruik van bouwmaterialen en innovatieve samenwerkingen. Doel: circulair beheer van de RVB-gebouwen en terreinen in 2030. Wat betekent dat er dan zoveel mogelijk materialen worden hergebruikt. En in 2050 zijn gebouwen energieneutraal zodat ze net zoveel energie opwekken als dat ze verbruiken.

©Rijksvastgoedbedrijf 2018

Het RVB vindt het van belang dat alle partijen binnen de sector hier werk van maken. Bij slimmer werken denkt het RVB aan het ombouwen van kazernes voor woonruimte of kantoren door flexibel bouwen. Inkoopmanager Bloemert denkt ook aan stikstofarm bouwen, bijvoorbeeld met elektrische kranen. Het RVB kijkt op dit gebied ook naar andere bouwmethodes, bijvoorbeeld meer productie van gebouwdelen in de fabriek en slimmere logistiek naar de bouwplaats. Bloemert: ‘Een andere bouwmethode begint al in de ontwerpfase. Stikstofarm bouwen betekent een andere denkwijze in de hele keten; van het eerste initiatief, het ontwerp tot het onderhoud.’

Slim werken betekent, getuige de rest van het bericht, ook nadenken over de contractvormen. Naast programma’s maakt het RVB gebruik van verschillende contractvormen om nieuwe ideeën de ruimte te geven. Bijvoorbeeld contracten waarbij marktpartijen ontwerp, bouw en eventueel onderhoud op zich nemen (Design, Build, Maintain: DB en DBM). Bij dergelijke contracten is het volgens Bloemert van belang dat de risico’s onderling goed worden verdeeld.

Interessant aan het zelfinterview van Rijksvastgoed is dat het hoofd inkoop blijkbaar wil investeren in goede relaties met marktpartijen. Dat biedt dan toch weer hoop.

Bloemert:

‘We willen openlijk praten met marktpartijen, zodat we eventuele problemen aan het begin van het project kunnen oplossen. […] Als RVB willen we gebruik blijven maken van verschillende soorten standaard contracten, waarbij we steeds goed kijken welke contractvorm het best past. Daarbij kijken we voortdurend of het ook anders kan. Wat dat betreft horen we van marktpartijen graag hoe we onze werkwijze kunnen verbeteren. Uitgangspunt hierbij is: eerlijk werk, voor eerlijk geld.’

Bron: Rijksvastgoed, 14 april 2022

NDR: 

Nou Mevrouw Bloemert, u zou een abonnement kunnen nemen op Aanbestedingsnieuws. Eerlijk werk, veel gelezen door Ambtenaren en maar €200,- Al uw inkoopmanagers zijn er te belangrijk voor en de contractbeheerders die op aanbestedingsbasis zijn ingehuurd denken dat ze alleen abonnementen mogen opzeggen.

Zie ook:

‘Sneller, slimmer en duurzamer samenwerken’ | Nieuwsbericht | Rijksvastgoedbedrijf

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *