Steenbergen zoekt tankpassen, laadpassen en Adblue – Aanbestedingsnieuws

Steenbergen zoekt tankpassen, laadpassen en Adblue

Illustratie: pixabay.com

De gemeente Steenbergen bestaat uit zes kernen, te weten: Steenbergen, Welberg, Dinteloord, Nieuw-Vossemeer, De Heen en Kruisland. Het totale wagenpark van de buitendienst van de gemeente Steenbergen bestaat in totaal uit veertig voertuigen (o.a. vrachtwagens, bestelwagens en veegmachines). Daarnaast heeft de gemeente Steenbergen nog zes dienstvoertuigen, dit zijn hybride voertuigen. De hybride voertuigen worden opgeladen bij het gemeentehuis en de gemeentewerf. Voor langere reizen wil de gemeente de mogelijkheid hebben om de voertuigen onderweg op te laden. De gemeente heeft voor het gehele wagenpark tankpassen nodig waarmee alle voertuigen getankt kunnen worden bij een tankstation in Steenbergen én Dinteloord. Voor de dienstvoertuigen heeft het een tankpas nodig waarmee de voertuigen ook geladen kunnen worden.
Tevens gebruikt de gemeente ook Adblue in haar voertuigen, dit gebeurt nu door middel van een IBC container van 1.000 liter die op de gemeentewerf staat. Dit wordt ook meegenomen in de uitvraag. Verwachte afname per jaar:
Diesel (B7): 45.000 liter
Euro 98 (E5): 2.500 liter
Euro 95 (E10): 200 liter
Adblue: 2.000 liter
Elektrisch: 1.000 kWh
De jaarlijkse afname is indicatief en gebaseerd op het huidige wagenpark en de afname in de afgelopen vier jaar. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De gemeente Steenbergen is op zoek naar een leverancier die haar kan voorzien in de levering van tankpassen waarmee tenminste diesel, Euro98 en Euro95 getankt kan worden bij een tankstation in zowel Steenbergen als Dinteloord in verband met de opslagplaatsen van de voertuigen. Daarnaast moet de opdrachtnemer ook Adblue kunnen leveren aan de gemeentewerf (Van Andelstraat 8, 4651 TA, Steenbergen).

De aanbesteding vindt plaats door middel van een Europese openbare procedure. De ingangsdatum van de af te sluiten overeenkomst is 1 januari 2024. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van vier jaar. De Economisch Meest Voordelige Inschrijving wordt voor deze opdracht vastgesteld op basis van het gunningscriterium laagste prijs.

Bron: Tenderned woensdag 23 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/307743]

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 24 augustus 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *