Betononderhoudswerkzaamheden waterschapsbedrijf Limburg – Aanbestedingsnieuws

Betononderhoudswerkzaamheden waterschapsbedrijf Limburg

Foto: © Waterschapsbedrijf Limburg

De huidige RAW-Raamovereenkomst tussen het WBL en de huidige ondernemer is afgelopen en eventuele verlengingen zijn niet mogelijk. Dit is de aanleiding om een nieuwe aanbestedingsprocedure te gaan volgen. Deze aanbesteding richt zich op het contracteren van één opdrachtnemer die WBL kan voorzien in de behoefte aan betononderhoudswerkzaamheden. Het WBL streeft bij de aanbesteding de volgende doelstellingen na:
1. Veiligheid en veilig werken;
2. Het minimaliseren van risico’s;
3. Een goede prijs-kwaliteitverhouding;
4. Ontzorging van het WBL en minimale onderbrekingen van het zuiveringsproces;
5. Voldoen aan wet- en regelgeving.

De activiteiten die de te contracteren opdrachtnemer moet gaan uitvoeren bestaan onder andere uit:
a. Uitvoeren van betonreparaties en –renovaties;
b. Renovatie van metselwerk;
c. Inspecteren en (her)certificeren van vloeistofdichte vloeren;
d. Reinigen en hydrofoberen beton en metselwerk.
In de praktijk zou het voor kunnen komen dat opdrachtnemer wordt gevraagd om aanvullende werkzaamheden uit te (laten) voeren die in het verlengde liggen van betononderhoudswerkzaamheden, maar waarvoor nog geen prijzen of kortingen zijn overeengekomen binnen de RAW-raamovereenkomst. Opdrachtgever heeft het recht (niet de plicht) om dit soort aanvullende werkzaamheden in voorkomend geval in opdracht te geven bij opdrachtnemer. In dat geval kan gebruik worden gemaakt van een nadere offerteaanvraag.

Het gaat in deze aanbesteding om een RAW-raamovereenkomst. De looptijd van de RAW-raamovereenkomst is voor bepaalde tijd en is in eerste instantie voor twee jaar. De RAW-Raamovereenkomst vangt aan op 1 januari 2024. De opdrachtgever kan de RAW-raamovereenkomst stilzwijgend verlengen met twee jaar tegen gelijkblijvende voorwaarden en condities. Van deze verlengingsbevoegdheid kan het WBL maximaal driemaal gebruik maken.
De uitvoering van de opdracht geschiedt in het werkingsgebied van WBL bij o.a. Rwzi’s, SVI en gemalen, waarbij het hoofdkantoor van WBL is gevestigd in Roermond. De aanbestedende dienst doorloopt gelet op de aard en de omvang van de opdracht, een Europese openbare procedure. Er wordt gegund op basis van de “beste prijs-kwaliteitsverhouding”.

Bron: Tenderned woensdag 23 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/307731

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 24 augustus 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *