Kadeherstelwerkzaamheden kade Zomerlust Zwijndrecht – Aanbestedingsnieuws

Kadeherstelwerkzaamheden kade Zomerlust Zwijndrecht

Foto: Google Streetview

De kademuur voor Zomerlust moet vervangen worden voor het verbeteren van de veiligheid. Het gebied is een historisch belangrijke plek en het bepaalt voor een groot deel de identiteit van Zwijndrecht. Het uitzicht is er prachtig en het zou dan ook een prettig verblijfsgebied moeten zijn, toegankelijk voor iedereen. Op dit moment is de buitenruimte echter nogal rommelig.

Het werk in deze aanbesteding van de gemeente Zwijndrecht bestaat in hoofdzaak uit:
a. het opbreken van elementverhardingen;
b. het verrichten van rioleringswerkzaamheden;
c. het verrichten van grondwerkzaamheden;
d. het verrichten van baggerwerkzaamheden;
e. het verrichten van sloopwerkzaamheden steen, staal en beton;
f. het aanbrengen van damwanden, incl. verankering;
g. het aanbrengen van taluds incl. beschermingen;
h. het aanbrengen van betonwerk, prefab;
i. het aanbrengen van betonwerk, in het werk gestort;
j. het aanbrengen van stalen buispalen;
k. het aanbrengen van drainage;
l. het aanbrengen van bodembescherming;
m. het aanbrengen van elementverharding;
n. bijkomende werkzaamheden.

Type overeenkomst: RAW-overeenkomst.
De overeenkomst treedt in werking op 11 januari 2024. De startdatum voor de werkzaamheden is 1 april 2024. Het werk dient uiterlijk op 28 maart 2025 te worden opgeleverd. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. Deze procedure bestaat uit twee fasen, een selectiefase en een gunningsfase. In de Selectiefase worden maximaal vijf deelnemers geselecteerd die in aanmerking komen voor deelname aan de gunningfase. Deze deelnemers ontvangen met het selectiebesluit tevens een uitnodiging voor het indienen van een inschrijving. Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned woensdag 23 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/307778

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 24 augustus 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *