Start aanbesteding beeldschermen en vaste ICT-werkplekken – Aanbestedingsnieuws

Start aanbesteding beeldschermen en vaste ICT-werkplekken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties start twee aanbestedingen voor circa 25.000 beeldschermen per jaar respectievelijk 20.000 apparaten per jaar voor vaste ICT-werkplekken.  Hiermee wordt de werkplek van ambtenaren de komende 2 tot 4 jaar voorzien van de nieuwste ICT- benodigdheden.

Naast een goede prijs- kwaliteit verhouding wordt de markt ook gevraagd om gebruik te maken van social return en duurzame productie-methode. De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe, gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst, 5% van de omzet (exclusief BTW) gerelateerd aan Diensten met een arbeidscomponent te besteden aan extra werk(ervarings)plaatsen voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

Ook zijn generieke sociale voorwaarden van toepassing. Deze generieke voorwaarden bevatten verplichtingen gericht op het respecteren van de algemene mensenrechten en meer specifiek de vier (4) fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO):

  • vrijheid van vakvereniging en recht op collectief onderhandelen;
  • afschaffing van dwangarbeid en slavernij;
  • effectieve afschaffing van kinderarbeid;
  • vrijwaring van discriminatie op het werk en in beroep.

In december 2016 zijn de aanbestedingen gestart voor printers en kopieermachines en die voor laptops, tablets en mobiele telefoons of smartphones.

In februari start de geplande aanbesteding van mobiele communicatiediensten. Deze aanbesteding heeft betrekking op de mobiele communicatie voor de rijksoverheid, gericht op het afwikkelen van mobiele spraak, SMS-berichten en mobiele data via publieke mobiele telecommunicatienetwerken (gebruikmakend van mobiele netwerkstandaarden op basis van 2G, 3G 4G en haar natuurlijke opvolgers), zowel in het binnen- als buitenland.

Bron: BZK, 6 februari 2017

De aanbestedingen worden gepubliceerd op TenderNed (IWR2016).

De aanbesteding Beeldschermen:  sluitingsdatum 10 april 2017
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/5aeaa24e14aa23581d3ff7605873170b/cid/582978

De aanbesteding Vaste IT-werkplekken: Sluitingsdatum 11 april 2017

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/b337730ddc6b06c0c760c865148e48bb/cid/583049

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *