Marktconsultatie koepelgevangenis Arnhem – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie koepelgevangenis Arnhem

Weet er iemand nog iets te doen met de koepelgevangenis? Of woorden van die strekking, in de marktconsultatie koepelgevangenis Arnhem. De koepelgevangenis ‘De Berg’ in Arnhem is een van de drie koepelgevangenissen in Nederland. Het complex wordt voorbereid voor openbare verkoop.

Daartoe is er door de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf een concept-Nota van Uitgangspunten en een marktconsultatie opgesteld. Wijkbewoners en de markt worden de komende twee maanden geconsulteerd over deze conceptnota.

Het Rijksvastgoedbedrijf wil graag weten hoe de programmatische invulling van het gehele complex zou kunnen zijn, hoe het herontwikkelingsproces er uit kan zien, hoe de financiële haalbaarheid ervan kan worden gewaarborgd en tot slot hoe de buurt actief kan worden betrokken bij het transformatieproces.

Als er voldoende belangstelling is vanuit de markt, kunnen marktpartijen hun plannen en hun koopprijs indienen bij het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijksvastgoedbedrijf selecteert de hoogste bieder en bij een verkoop onder voorwaarden in combinatie met de meest gunstige voorwaarden.

Als er in de markt onvoldoende interesse is in de koop van het complex dan kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten het complex gedurende een langere periode te laten exploiteren door een partij die het complex handhaaft maar er tijdelijk andere functies in gaat onderbrengen die voldoen aan de Nota van Uitgangspunten (placemaking)

Naast de koepelgevangenis zijn er via het biedboek nog talloze Rijksgebouwen in de aanbieding, waaronder het voormalig kantongerecht in Haarlem, 20 percelen cultuurgrond rondom Steenbergen, het voormalige Missiehuis te Driehuis, het MOB Complex in Elst en het HEMbrugterrein in Zaandam. Ook de koepelgevangenis in Breda wordt binnenkort via biedboek aangeboden.

Biedboek, 27 januari 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *