Concessie Tilburg verduurzaamT – Aanbestedingsnieuws

Concessie Tilburg verduurzaamT

afbeelding strategische notitie Energie en Klimaat, Nijmegen 2010

Het project Tilburg VerduurzaamT helpt en stimuleert inwoners van de gemeente Tilburg hun woning energiezuiniger te maken. In essentie wil de gemeente met deze opdracht bereiken dat zo veel mogelijk particuliere woningeigenaren passende energiebesparende maatregelen afnemen die tegen een marktconforme prijs en met goede kwaliteit en dienstverlening worden geïnstalleerd. Tilburg VerduurzaamT is er voor íedere woningeigenaar in Tilburg, echter zullen verschillende doelgroepen verschillende behoeften hebben qua ontzorging. De opdracht betreft het organiseren van een aanbod van energiebesparende
maatregelen en het bieden van ontzorging voor individuele particuliere woningeigenaren. Door een hoge mate van ontzorging worden particuliere woningeigenaren gestimuleerd hun huis te verduurzamen. De opdracht voor Tilburg VerduurzaamT bestaat uit drie onderdelen:
1) Aanbod van passende energiebesparende maatregelen die tegen een goede prijs en met goede kwaliteit en dienstverlening worden geïnstalleerd;
2) Informatie en advies over passende financieringsmogelijkheden en hulp bij de aanvraag van financiering en/of subsidie;
3) Ondersteuning van gemeente bij werving van deelnemers (met nadruk op de doelgroep ‘Energiearmoede’).

De opdrachtnemer selecteert kwalitatief goede aannemers en installateurs om de genoemde energiebesparende maatregelen te kunnen realiseren. Hiertoe behoort het benaderen, beoordelen en contracteren van uitvoerende bedrijven. De opdrachtnemer ziet er op toe dat er goede aannemers worden geselecteerd welke een goede prijs-kwaliteitsverhouding kunnen bieden.
Opdrachtgever wordt meegenomen in de wijze waarop de service provider erop toeziet dat er een goede prijs-kwaliteitsverhouding tot stand komt. De eisen worden in gezamenlijkheid bepaald. Bij onenigheid zal de opdrachtgever de doorslaggevende stem hebben. De uitvoerende partijen moeten gezamenlijk de volgende energiebesparende maatregelen kunnen uitvoeren:
• Spouwmuurisolatie
• Gevel isolatie (binnen en buiten)
• Vloerisolatie / bodemisolatie
• Dak-/zolder isolatie
• Glasvervanging / kozijnvervanging
• Zonnepanelen
Op termijn moeten nieuwe maatregelen toegevoegd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld hybride warmtepompen.
Onderaannemers dienen duidelijk aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden zij hun maatregelen wel of niet kunnen aanbieden. Dit moet ook duidelijk zijn in de aanbieding naar de deelnemers toe,zodat zij vooraf weten in welke situatie het aanbod wel of niet geldig is. De opdrachtnemende partij is ervoor verantwoordelijk dat het mogelijk blijft voor bestaande en nieuwe aanbieders om een aanbod te doen, zodat aanbieders uitgedaagd blijven om een goede prijs-kwaliteit aan bewoners te bieden. Opdrachtnemer zal het eerste aanspreekpunt zijn voor inwoners binnen de gemeente Tilburg die maatregelen willen laten uitvoeren. Hieronder vallen de volgende werkzaamheden:
• Faciliteren van een front-office voor inschrijvingen, aanmeldingen en een klantenservice richting de bewoners;
• Het operationeel optimaliseren van het werkproces binnen de actie;
• Doorverwijzen naar lokale energieadviseurs binnen het project Energieadvies op Maat indien een onafhankelijk en integraal advies nodig of gewenst is. Dit is een apart project binnen de gemeente Tilburg dat vanwege de onafhankelijkheid los staat van het project Tilburg VerduurzaamT.
• Faciliteren van de lokale energieadviseurs in het eenvoudig doorverwijzen naar het project Tilburg
VerduurzaamT (bijvoorbeeld via een eenvoudige koppeling naar het CRM systeem waar de
energieadviseurs mee werken of een link naar een geautomatiseerd adviesrapport zoals bijvoorbeeld
verbeterjehuis.nl).
• Een back-office voor het coördineren van de uitvoering voor de onderaannemers, inplannen huisbezoeken en woningopnames, opstellen van offertes en facturatie.
• Rol van intermediair vervullen tussen klant en (onder)aannemer als er complicaties zijn (ten minste tot één jaar na uitvoering).

De aanbestedende dienst is van plan over te gaan tot het sluiten van een overeenkomst met een looptijd van twee jaar met, eenzijdig door de aanbestedende dienst uit te oefenen, viermaal de optie tot verlenging van één jaar. De Aanbestedende dienst wenst met één inschrijver een overeenkomst te sluiten. De opdracht wordt geraamd op circa €400.000,- (per jaar).

Bron: Tenderned zondag 30 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/277575

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *