Stadsberichten en raadspagina’s Amersfoort – Aanbestedingsnieuws

Stadsberichten en raadspagina’s Amersfoort

De opdracht in deze aanbesteding betreft de vormgeving, het drukwerk en verspreiding van de Stadsberichten en de pagina’s van De Raad (huidige uitgave: iedere week). De Stadsberichten zijn uitgaven van de gemeente Amersfoort en vallen onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Publieks Contact en Advies (PCA). De raadspagina’s binnen de Stadsberichten vallen onder de verantwoordelijk van de raadsgriffie. De Stadsberichten worden verspreid bij alle adressen in Amersfoort (dit zijn er op dit moment ca. 68.810) bij die inwoners die dat wensen. Stadsberichten en de raadspagina’s zijn een belangrijke drager van de communicatie van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Het aantal pagina’s Stadsberichten en raadspagina’s varieert per week. Gemiddeld bedraagt het totaal 4 pagina’s per week. Technologie en samenleving ontwikkelen zich in sneltreinvaart. Het gebruik van mobiele apparaten neemt in korte tijd een grote vlucht en veroorzaakt een verandering van mediagebruik. De gemeentelijke communicatie sluit daarbij zoveel mogelijk aan. Digitale ontwikkelingen bieden steeds meer mogelijkheden voor inwoners om informatie op maat op het gewenste moment en via het gewenste kanaal te ontvangen. Tegelijkertijd weten wij dat veel mensen nog steeds prijs stellen op persoonlijke communicatie en mogelijkheden als de balie of
telefoon of van schriftelijke middelen zoals de Stadsberichten of bewonersbrieven. Wij streven naar een effectieve en efficiënte inzet van middelen.

De totale opdracht omvat gemiddeld wekelijks 4 pagina’s Stadsberichten met een oplage van ca. 68.810. De genoemde aantallen zijn indicatief en vormen geen garantie voor het toekomstige afnamepatroon.  De gemeente wil een overeenkomst aangaan voor de duur van één jaar met de optie tot verlenging van driemaal één jaar. De verwachte ingangsdatum is 1 juli 2022. Deze Europese aanbesteding vindt plaats door middel van de openbare procedure conform de Aanbestedingswet.
De gunning van de opdracht zal plaatsvinden op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. De gunning van de opdracht zal plaatsvinden op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding met een vaste prijs per mm van €0,15. Hierdoor zal de gunning dus 100% op kwaliteit plaatsvinden. Deze keuze is gemaakt omdat de gemeente groot belang hecht aan een goede kwaliteit, maar er tevens een maximum aan het beschikbare budget zit.

Bron: Tenderned woensdag 13 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/258704

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *