Sportschoenen en slippers voor gevangenen – Aanbestedingsnieuws

Sportschoenen en slippers voor gevangenen

DJI heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de levering van sportschoenen en slippers voor justitiabelen.

©Zaz 2024

De scope van Perceel 1 bestaat uit het leveren van sportschoenen (indoor en outdoorsportschoenen voor gras en kunstgras en sportschoenen voor buiten op een betonnen ondergrond) ten behoeve van justitiabelen voor alle DJI locaties. Levering van sportschoenen t.b.v. justitiabelen gedurende looptijd van de raamovereenkomst.

De Raamovereenkomst voor Perceel 1 heeft een looptijd van 2 jaar met tweemaal een optie tot verlenging van maximaal 12 maanden. De Raamovereenkomst voor Perceel 2 heeft een looptijd van 1 jaar met driemaal een optie tot verlenging van maximaal 12 maanden.

De geraamde waarde van de opdracht is €200.000, –

Uit het Programma van Eisen, zoals gepubliceerd op Tenderned. (onder 8 )

Het Programma van Eisen heeft een knock-out karakter: het niet voldoen aan één of meerdere van deze eisen leidt automatisch tot uitsluiting. Het Programma van Eisen en Wensen is toegevoegd als Bijlage 1A en 1B.
Indien blijkt dat een Bestelling (of een deel daarvan) niet correct is dan stelt Koper
Leverancier hiervan op de hoogte. In beginsel worden foutief geleverde Bestellingen (of
een deel daarvan) binnen 10 werkdagen aan Leverancier geretourneerd.
De foutief geleverde Bestelling (of een deel daarvan) wordt aan Leverancier
geretourneerd vanuit het Justitieel Complex Zeist. Leverancier neemt een foutief
geleverde Bestelling (of een deel daarvan) bij de eerstvolgende Levering mee.
Leverancier dient de correcte Bestelling (of het betreffende gedeelte daarvan) binnen 5
werkdagen te leveren na melding van Koper.
Aan het nazenden en het retourneren zullen voor DJI geen kosten verbonden zijn indien
blijkt dat Leverancier nalatig is geweest. In alle andere gevallen kunnen gemaakte
kosten doorberekend worden

Onder 12:

Voor afleveren van Bestellingen bij het Justitieel Complex Zeist als bedoeld in eis 1 van dit document gelden de volgende voorwaarden:
 De Leverancier meldt zich aan via e-mail, minimaal twee werkdagen van tevoren,
dat deze een Bestelling komt afleveren. In deze e-mail vermeldt hij de naam van de chauffeur en het kenteken van het voertuig. Het betreffende e-mailadres wordt in de transitieperiode aan Leverancier bekendgemaakt.
Er is uitzondering voor ingehuurde transporteurs zoals DHL, DPD, UPS en Post nl deze zijn standaard aangemeld als vaste leveranciers en kunnen doorrijden. Het aanmelden via de e-mail geldt voor de Leverancier als deze zelf de Bestelling aflevert.
Eventuele nadere instructies worden in de transitieperiode aan Leverancier
meegedeeld.
 Op het pakket staat naam Locatie (welke PI, zie Bijlage 9 Locatieoverzicht) en adres en de inkooporder en/of het bestelnummer en per Locatie afleverdatum magazijn Soesterberg (Justitieel Complex Zeist, Richelleweg 13, 3769 AZ
Soesterberg) en naam Leverancier.
 Een pakbon van de totale levering waarop vermeldt staat de totale aantal dozen.

Regels op het terrein van Justitieel Complex Zeist:
Op de terreinen van het complex gelden de regels van het wegenverkeersreglement tenzij anders is aangegeven of overeengekomen.
Tevens gelden de volgende voorwaarden:
 Voertuigen mogen slechts geparkeerd worden in de daarvoor bestemde vakken
of op door de verantwoordelijke van het detentiecentrum aangewezen plaatsen;
 Aanrijding of schade, veroorzaakt door motorvoertuigen, dient direct te worden gemeld aan de directie waarna er een schaderapport opgemaakt kan worden;
 De maximumhoogte van voertuigen door een speedgate is 3,90 meter;
 Een maximumsnelheid van 20 km/h geld;
 Medewerkers van Leverancier of van zijn transporteur mogen zich uitsluitend ophouden op plaatsen waar de werkzaamheden (laden en lossen) in het kader van deze Overeenkomst dienen te worden uitgevoerd;
 Medewerkers van Leverancier of van zijn transporteur dienen een geldig identificatiebewijs te kunnen overleggen om het terrein te betreden.
Regels en instructies ten behoeve van het terrein Justitieel Complex Zeist kunnen
gedurende de loop van de Overeenkomst wijzigen of worden aangevuld. Leverancier
dient zich hieraan te conformeren. Koper zal Leverancier hierover zo spoedig mogelijk
informeren.
De Leverancier dient de bestellingen te leveren in een omdoos per bestelling per DJIlocatie voorzien van een pakbon voor de betreffende Locatie. De pakbon dient duidelijk
zichtbaar aangebracht te worden op de verpakking.
Op elke pakbon staan minimaal de onderstaande gegevens vermeld:
• Inkoopordernummer;
• Debiteurennummer;
• Aantal colli;
• Volledig afleveradres;
• Contactpersoon van de betreffende DJI Locatie;
• Omschrijving van de geleverde producten;
• Aantallen en eenheden per product zoals deze op de Bestelling staan vermeld;
• Datum van de levering;
• Backorders en de verwachte leverdatum.
Naast een afleverbewijs dient tevens een retourformulier/retouretiket te zijn bijgesloten. De verpakking dient geschikt te zijn voor hergebruik voor de eventuele retourzending.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *