Hoogwaardige advies- en ingenieursdiensten Rijksvastgoedbedrijf (stabu bestekken) – Aanbestedingsnieuws

Hoogwaardige advies- en ingenieursdiensten Rijksvastgoedbedrijf (stabu bestekken)

Het Rijksvastgoedbedrijf is voor de directie Vastgoedbeheer op zoek naar professionele opdrachtnemers die hoogwaardige advies- en ingenieursdiensten kunnen leveren. Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens een raamovereenkomst met maximaal vijf opdrachtnemers af te sluiten met één integraal perceel.

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden met een optie tot verlenging van 3 keer 12 maanden. De optie tot verlenging betreft een eenzijdig in te roepen optie van het Rijksvastgoedbedrijf. De genoemde data en/of looptijd zoals vermeld in de (concept)contractdocumenten zijn.

Ondernemingen die een inschrijving indienen, moeten een – volledig en naar waarheid ingevulde – eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) indienen.
De inschrijver verkeert niet in een situatie als bedoeld in artikelen 2.13.1 tot en met 2.13.5 en 2.13.7, onderdeel c en d, van het ARW 2016.

Inschrijver heeft ruime ervaring met het opstellen van geïntegreerde STABU bestekken op basis van de UAV-2012 (disciplines: elektrotechnische installaties, werktuigbouwkundige installaties, meet- en regeltechnische installaties, bouwkunde en constructies) ten behoeve van (ver)bouwprojecten van een utiliteitsgebouw.

©Zaz 2019

Het prijscriterium bestaat uit de inschrijvingssom zoals ingevuld op het inschrijvingsbiljet. Bij deze aanbesteding wordt de beoordelingsmethodiek ‘Gunnen op waarde’ toegepast zoals beschreven in de aanbestedingsleidraad. Derhalve staan de wegingsfactor van het prijscriterium op het dashboard van deze aanbesteding op 0.

Als onderdeel van het sub-gunningscriterium Borging van de kwaliteit en kennis wordt van inschrijver een plan van aanpak verwacht, waarbij inschrijver uitwerkt hoe hij voornemens is de kwaliteit te waarborgen en waarbij de volgende elementen in ieder geval naar voren komen. (zie paragraaf 5.3 van de aanbestedingsleidraad). Bij deze aanbesteding wordt de beoordelingsmethodiek ‘Gunnen op waarde’ toegepast zoals beschreven in de aanbestedingsleidraad inschrijvingsfase. Derhalve staan de wegingsfactor van het kwaliteitscriterium op het dashboard van Tenderned.

Als onderdeel van het sub-gunningscriterium Organisatie expertises wordt van inschrijver een plan van aanpak verwacht, waarin u antwoord op welke wijze uw organisatie kennis inzet voor deze opdracht. (zie paragraaf 5.3 van de aanbestedingsleidraad). Bij deze aanbesteding wordt de beoordelingsmethodiek ‘Gunnen op waarde’ toegepast zoals beschreven in de aanbestedingsleidraad inschrijvingsfase. Derhalve staan de wegingsfactor van het kwaliteitscriterium op het dashboard van deze aanbesteding op 0.

Bron: Tenderned, 7 februari 2024

Inschrijven kan nog 26 dagen, de sluitingsdatum is 4 maart 2024, 10:00 uur.

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/325325 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *