Gemist: aanbesteding a44 Lisserwegviaduct, Kaagbrug – Aanbestedingsnieuws

Gemist: aanbesteding a44 Lisserwegviaduct, Kaagbrug

Aanbestedingsnieuws had het even gemist, maar vond het via het nieuws van Rijkswaterstaat met hanndig zoeken toch terug. Op 31 januari is Rijkswaterstaat gestart met werkzaamheden voor het vervangen van het Lisserwegviaduct, Hoofdvaartviaduct en de Kaagbrug in de A44

Rijkswaterstaat startte de aanbesteding voor het vervangen van het Lisserwegviaduct, Hoofdvaartviaduct en de Kaagbrug in de A44 dus vorige week. De viaducten en brug zijn voor de 2e wereldoorlog aangelegd. De A44 is volgens het ministerie door de jaren heen met steeds meer en zwaarder verkeer belast. Dat betekent dat nu – bijna 100 jaar later – deze viaducten en brug vervangen moeten worden om de A44 ook in de toekomst veilig te houden en de regio bereikbaar.

Geïnteresseerde aannemerscombinaties kunnen zich voor uiterlijk 6 maart 2024 aanmelden voor de aanbesteding via Tenderned . In november 2024 wordt naar verwachting het contract gegund.

Qua ontwerp verschillen de brug en viaducten sterk van elkaar. Het vervangen vergt dan ook 3 keer specialistisch maatwerk. Daarnaast zijn veiligheid en bereikbaarheid bij de werkzaamheden belangrijke uitgangspunten. Er is weinig ruimte beschikbaar rondom de brug en viaducten voor de werkzaamheden, onder andere door de bebouwing vlakbij de objecten. Om de A44 tijdens de werkzaamheden in gebruik te kunnen houden en de regio zoveel als mogelijk bereikbaar, zijn afsluitingen van diverse gemeentelijke wegen en aansluitingen noodzakelijk.

De realisatie van het project vindt plaats middels een Design & Construct contract, waarbij de aannemerscombinatie verantwoordelijk wordt voor het ontwerp en de bouw van de brug en viaducten.

In de opdracht legt Rijkswaterstaat de nadruk op duurzaamheid, bereikbaarheid en hinderbeperking voor de (vaar)weggebruikers en de omgeving. Om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden voorspoedig en veilig uitgevoerd kunnen worden vraagt Rijkswaterstaat bij de aanbesteding ook om specifieke ervaring met werken in een beperkte ruimte en in directe nabijheid van doorgaand verkeer.

Voor het selecteren van de meest geschikte opdrachtnemer gebruiken we de concurrentiegerichte dialoog. In dit proces blijven we het gesprek met de markt voeren over onder meer de slimste technische aanpak, het beperken van verkeershinder tijdens de uitvoering, de belangrijkste risico’s en de kansen in het project. Alle aannemerscombinaties maken vervolgens een plan van aanpak over hoe zij denken de belangrijkste risico’s het beste te kunnen beheersen en project specifieke kansen te benutten.

De concurrentiegerichte dialoog start in april 2024 en loopt door tot aan de bouwvakvakantie. Hierna krijgen de aannemerscombinaties de gelegenheid om hun inschrijving te doen, waarna het contract volgens planning in november 2024 zal worden gegund.

Duurzaamheid is belangrijk in deze opdracht. Samen met de opdrachtnemer gaan we na gunning om tafel om een duurzaam ontwerp te maken voor de Kaagbrug. Ook gaan we herbruikbare betonnen liggers vanuit het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht gebruiken voor de aanbruggen van de Kaagbrug.

Voor de opdrachtnemer stellen we eisen aan het in te zetten materieel. Zo moet het materieel op de bouwplaats emissiearm zijn. Bovendien vragen we gegadigden de milieukosten van hun plan te berekenen. Die waarde nemen we mee als gunningscriterium.

Op de A44 zijn 3 viaducten en een brug aan vervanging toe. Mede door signalen uit de markt is ervoor gekozen het project A44  op te splitsen in 2 contracten om zo de risico’s beter te kunnen beheersen en hinder te beperken. Het Lisserwegviaduct, het Hoofdvaartviaduct en de Kaagbrug worden als eerste in 1 contract aanbesteed. Het vierde viaduct, het Spoorwegviaduct bij Sassenheim, wordt in 2025 apart aanbesteed.

Zie ook:

https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2024/01/rijkswaterstaat-start-aanbesteding-vervanging-viaducten-en-brug-a44

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *